Aviso de comunicacións co Concello de Lugo

3 Jun 2020

O Concello de Lugo nos comunica que o plan de retorno establecía que as comunicacións dos técnicos de servicio de arquitectura cos cidadáns e profesionais tería que ter un tratamento que permitise garantir a seguridade dos visitantes e do persoal do Concello.

Mentras dure o estado de alama decretado polo Estado o acceso ó edificio mutiusos estará moi limitado, polo que a atención será de xeito telefónico.

Para elo pódese contactar co teléfono 982 297 317 onde lle xestionarán a chamada co técnico que desexe consultar.

É preciso organizar esta tarefa pois do contrario resultaría unha situación caótica, por elo atenderanse chamadas os luns, mércores e xoves entre as 13:00 e 14:30 horas.

Para facilitar a comunicación cos técnicos tamén se pon a disposición dos cidadáns unha dirección de correo electrónico do departamento, que tamén poden usar como canle de comunicación, especificando o técnico a quen vai dirixida. A dirección é arquitectura@lugo.gal

Comentar que estos canles son para resolución de cuestión técnicas ou dúbidas, nunca para preguntar polo estado de tramitación do expediente ou cuestións similares.

Unha vez levantado o estado de alarma os técnicos terán un día de citas previas, que serán alternos entre eles co fin de evitar a acumulación de público nun único día. O horario de citas será dende as 11:00 ata as 14:00, cun intervalo entre cita e cita de 45 minutos. As consultas rematarán en 40 minutos, deixando unha marxe de cinco minutos co fin de evitar o cruce de público nos corredores entre a persoa que sae do despacho e a que entra na nova cita.

Indicarase na chamada de teléfono, no día da solicitude de cita, nome, número de expediente e motivo da consulta co fin de localizar ao técnico axeitado e solicitar ao Servizo correspondente (licenzas, urbanismo, contratación,…) a delegación do expediente co fin de dispoñer de acceso a el no xestor de expedientes TeCol para o día da consulta.

A solicitude de citas poderase facer contactando directamente co teléfono de administración do servicio de arquitectura ou ben no 010.


Aviso de comunicaciones con el Ayuntamiento de Lugo

El Ayuntamiento de Lugo nos comunica que el plan de retorno establecía que las comunicaciones de los técnicos de servicio de arquitectura con los ciudadanos y profesionales tendría que tener un tratamiento que permitiera garantizar la seguridad de los visitantes y del personal del Ayuntamiento.

Mientras dure el estado de alama decretado por el Estado el acceso al edificio mutiusos estará muy limitado, por lo que la atención será de manera telefónica.

Para ello se puede contactar con el teléfono 982 297 317 donde le gestionarán la llamada con el técnico que desee consultar.

Es preciso organizar esta tarea pues de lo contrario resultaría una situación caótica, por ello se atenderán llamadas los lunes, miércoles y jueves entre las 13:00 y 14:30 horas.

Para facilitar la comunicación con los técnicos también se ponen a disposición de los ciudadáns una dirección de correo electrónico del departamento, que también pueden usar como canal de comunicación, especificando el técnico a quién va dirigida. La dirección es arquitectura@lugo.gal

Comentar que estos canales son para resolución de cuestiones técnicas o dudas, nunca para preguntar por el estado de tramitación del expediente o cuestiones similares.

Una vez levantado el estado de alarma los técnicos tendrán un día de citas previas, que serán alternos entre ellos con el fin de evitar la acumulación de público en un único día. El horario de citas será desde las 11:00 hasta las 14:00, con un intervalo entre cita y cita de 45 minutos. Las consultas finalizarán en 40 minutos, dejando una margen de cinco minutos con el fin de evitar el cruce de público en los corredores entre la persona que sale del despacho y la que entra en la nueva cita.

Se indicará en la llamada de teléfono, en el día de la solicitud de cita, nombre, número de expediente y motivo de la consulta con el fin de localizar al técnico idóneo y solicitar al Servicio correspondiente (licencias, urbanismo, contratación,…) la delegación del expediente con el fin de disponer de acceso a él en el gestor de expedientes TeCol para el día de la consulta.

La solicitud de citas se podrá hacer contactando directamente con el teléfono de administración del servicio de arquitectura o bien en el 010.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.