Concello de Miño. Anuncio de selección dun/dunha funcionario/a interino/a arquitecto/arquitecta e a creación dunha bolsa de traballo

8 Mar 2021

No BOP de A Coruña de 8 de marzo aparecen as bases que rexerán a convocatoria para a selección polo Concello de Miño dun/ha funcionario/a interino/a pertencente ao grupo A, subgrupo 1, escala de Administración Especial, subescala Técnica, denominación Arquitecto/a mediante o sistema de concurso-oposición libre e creación de bolsa de traballo para a mesma categoría profesional.

O prazo de presentación de instancias será de cinco (5) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOP.

ENLACE AO BOP.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 de 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que estando admitidos os Arquitectos para participar se consideren de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.