Concello de A Coruña: oferta praza de técnico/a superior de urbanismo

23 Sep 2016

Concello de A Coruña: anuncio de convocatoria dun proceso de selección para a cobertura dunha praza de técnico/a superior de urbanismo para a execución dun programa temporal baixo a modalidade de funcionario/a interino/a

No BOP de A Coruña do 22 de setembro (número 181) inclúese un anuncio do Concello de A Coruña informando da convocatoria dun proceso de selección para a cobertura dunha praza de técnico/a superior de urbanismo para a execución dun programa temporal baixo a modalidade de funcionario/a interino/a.

Os aspirantes deberán estar en posesión dá titulación de arquitecto, enxeñeiro de camiños ou enxeñeiro de edificación.

As bases desta convocatoria están a disposición dos interesados na páxina web do Concello da Coruña no seguinte ENLACE

Prazo presentación de instancias: 10 días hábiles, contados desde o seguinte ao da publicación das bases da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, isto é, do 23 de setembro ao 04 de outubro de 2016, ambos incluídos.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 de 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que estando admitidos os Arquitectos para participar se consideren de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.


Ayuntamiento de A Coruña: anuncio de convocatoria de un proceso de selección para la cobertura de una plaza de técnico/a superior de urbanismo para la ejecución de un programa temporal bajo la modalidad de funcionario/a interino/a
En el BOP de A Coruña del 22 de septiembre (número 181) se incluye un anuncio del Ayuntamiento de A Coruña informando de la convocatoria de un proceso de selección para la cobertura de una plaza de técnico/a superior de urbanismo para la ejecución de un programa temporal bajo la modalidad de funcionario/a interino/a.

Los aspirantes deberán estar en posesión da titulación de arquitecto, ingeniero de caminos o ingeniero de edificación.

Las bases de esta convocatoria están la disposición de los interesados en la página web del Ayuntamiento de A Coruña en el siguiente ENLACE

Plazo presentación de instancias: 10 días hábiles, contados desde lo siguiente al de la publicación de las bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, esto es, del 23 de septiembre al 04 de octubre de 2016, ambos incluidos.

Por último, se informa que, conforme al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en su sesión 11/2016 de 1 de septiembre, el criterio colegial en relación con convocatorias públicas de ofertas de empleo, concursos o de cualquiera otro tipo, será lo de difundir entre los colegiados aquellas en las que estando admitidos los Arquitectos para participar se consideren de especial interés, con independencia de que el Colegio proceda a revisar los términos de la convocatoria concreta, con la finalidad de interponer recursos o realizar todas las gestiones que considere oportunas para impugnar o manifestar su disconformidad con el contenido de las mismas.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.