Galicia UIMP. Tratamento Urbanísitico do espazo rural en Galicia

13 Oct 2014

Lalín (Pontevedra), do 19 ao 21 de novembro de 2014.

Director: Román Rodríguez González. Profesor Titular de Análise Xeográfica Rexional Universidade de Santiago de Compostela.

Secretaria: Inma Vilariño Vázquez. Xornalista. Gabinete de Comunicación do Concello de Lalín.

Contido do curso:

Presentación do tratamento urbanístico que o marco lexislativo lle confire ao espazo rural, facendo especial fincapé nas novidades aportadas pola nova lei do solo que, no momento actual, ten comezado os seus trámites de elaboración. O curso contará co valor engadido de poder difundir nun marco académico os principios da nova lexislación, contando cos responsables e técnicos universitarios que achegarán unha visión amplia e integral dos retos e oportunidades da planificación do espazo rural.

Destinatarios:

Técnicos municipais, profesionais do mundo da consultoría técnica, axentes de desenvolvemento rural e estudantes de postgrado de carreiras vencelladas coa temática do curso.

Infomación e matrículas:

Secretaría de Alumnos da UIMP. Rúa San Francisco, 27 (Fundación Luis Seoane, 2º andar) 15.001 A Coruña.

Teléfono 981 140 830 – Fax 981 140 825

Correo electrónico: galiciasa@uimp.es

www.uimp.es

Importe matrículas:

Matrícula ordinaria: 130 € (110 € taxas académicas + 20 € secretaría)

Alumnos da Universidade de A Coruña, Santiago a Vigo: 75 € (55 € taxas académicas + 20 € secretaría)

Valor académico:

20 horas. recoñecemento dos cursos en créditos de libre elección.

ver díptico del curso

Galicia UIMP. Tratamento Urbanísitico do espazo rural en Galicia

Lalín (Pontevedra), del 19 al 21 de noviembre de 2014. 

Director: Román Rodríguez González. Profesor Titular de Análisis Geográfico Regional Universidad de Santiago de Compostela.

Secretaria: Inma Vilariño Vázquez. Periodista. Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Lalín.

Contenido del curso:

Presentación del tratamiento urbanístico que el marco legislativo le confiere al espacio rural, haciendo especial hincapié en las novedades aportadas por la nueva ley del suelo que, en el momneto actual, ha comenzado sus trámites de elaboración. El curso contará con el valor añadido de poder difundir en un marco académico los principios de la nueva legislación, contando con los responsables y técnicos universitarios que acercarán una visión amplia e integral de los retos y oportunidades de la planificación del espacio rural.

Destinatarios:

Técnicos municipales, profesionales del mundo de la consultoría técnica, agentes de desarrollo rural y estudiantes de postgrado de carreras vencelladas con la temática del curso.

Infomación y matrículas:

Secretaría de Alumnos de la UIMP. Rúa Sano Francisco, 27 (Fundación Luis Seoane, 2º andar) 15.001 A Coruña.

Teléfono 981 140 830 – Fax 981 140 825

Correo electrónico: galiciasa@uimp.es

www.uimp.es

Importe matrículas:

Matrícula común: 130 € (110 € tasas académicas + 20 € secretaría)

Alumnos de la Universidad de A Coruña, Santiago a Vigo: 75 € (55 € tasas académicas + 20 € secretaría)

Valor académico:

20 horas. reconocimiento de los cursos en créditos de libre elección.

ver díptico del curso

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.