Formación BIM 2014 – 2015 | Convenio marco COAG – IMASGAL Revit | ArchiCAD | Allplan. Novas datas

27 Oct 2014

A Directiva sobre contratación pública da Unión Europea (EUPPD) implica que os 28 Estados membros da UE poderán impor o uso de BIM para proxectos de construción e especialmente os financiados con fondos públicos para o ano 2016. Países da nosa contorna como Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Países Baixos e Noruega xa requiren o uso de BIM para proxectos de construción financiados con fondos.
Entre as virtudes e os beneficios da tecnoloxía BIM:
-BIM (Building Information Modeling) significa «simular, mediante un modelo, a información da construción», polo que o profesional pode realizar proxectos moito máis precisos, rápidos e coa garantía de ter un menor número de problemas na obra.
-Nunha plataforma BIM o proxecto créase en 3D asociando inmediatamente materiais, volumes de cada elemento así como o custo de materiais.
-Permite crear en paralelo o debuxo técnico mentres se deseña o proxecto e configúranse os seus compoñentes. Ao crear diversas vistas a partir dun único modelo, hai unha significativa redución nos erros de deseño e unha vez completado o modelo, se todos os materiais foron correctamente asociados, a presentación do proxecto pódese completar con perspectivas creadas dentro do propio programa, sen necesidade de migración entre plataformas.
-Permite a interacción con outros profesionais e proxectos tamén utilizando a plataforma BIM, ademais de permitir traballar simultaneamente nun mesmo modelo a diferentes profesionais.

CURSOS
ArchiCAD I: 30 h presenciais + 25 h distancia.
ArchiCAD II: 30 h presenciais + 25 h distancia.
Revit I: 20 h presenciais + 25 h distancia.
Revit II: 20 h presenciais + 25 h distancia.
Allplan I: 30 h presenciais + 25 h distancia.
Allplan II: 30 h presenciais + 25 h distancia.
Cursos 100% bonificables a través da Fundación Tripartita

Máis información, descarga de dossiers e prezos aquí

CALENDARIO OUTUBRO – DECEMBRO 2014
Calendario de cursos correspondente ao período Outubro – Decembro de 2014. No calendario móstranse os días de clases presenciais.
En decembro publicaranse o calendario de cursos para o ano 2015.

Luns L | Martes M | Miercoles X | Xoves J | Venres V | Sábados S
Mañás (m) de 9:30 a 14:30 | Tardes (t) de 16:30 a 21:30.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
REVIT I: NOVEMBRO 21 V(t), 22 S(m), 28 V(t) 29 S(m)

A CORUÑA
ALLPLAN I: NOVEMBRO 14 V(t), 15 S(m), 21 V(t), 22 S(m), 28 V(t), 29 S(m)
REVIT I: DECEMBRO 12 V(t), 13 S(m), 19 V(t), 20 S(m)
ARCHICAD I: NOVEMBRO 27 J(t), 28 V(t), 29 S(m) | DECEMBRO 3 X(t), 4 J(t), 5 V(m)

FERROL
REVIT I: NOVEMBRO 7 V(t), 8 S(m), 14 V(t), 15 S(m)

OURENSE
ARCHICAD I: DECEMBRO 11 J(t), 12 V(t), 13 S(m), 18 J(t), 19 V(t) 20 S(m)

VIGO
ALLPLAN I: DECEMBRO 4 J(t), 5 V(m), 12 V(t), 13 S(m), 19 V(t), 20 S(m)
REVIT I: DECEMBRO 15 L(t), 16 M(t), 22 L(t), 23 M(t)

PONTEVEDRA
Inicio en xaneiro 2015

Formación BIM 2014 – 2015 | Convenio marco COAG – IMASGAL  Revit | ArchiCAD | Allplan. Nuevas fechas

La Directiva sobre contratación pública de la Unión Europea (EUPPD) implica que los 28 Estados miembros de la UE podrán imponer el uso de BIM para proyectos de construcción y especialmente los financiados con fondos públicos para el año 2016. Países de nuestro entorno como Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Noruega ya requieren el uso de BIM para proyectos de construcción financiados con fondos.
Entre las virtudes y los beneficios de la tecnología BIM:
-BIM (Building Information Modeling) significa “simular, mediante un modelo, la información de la construcción”, por el que el profesional puede realizar proyectos mucho más precisos, rápidos y con la garantía de tener un menor número de problemas en la obra.
-En una plataforma BIM el proyecto se crea en 3D asociando inmediatamente materiales, volúmenes de cada elemento así como el coste de materiales.
-Permite crear en paralelo el dibujo técnico mientras se diseña el proyecto y se configuran sus componentes. Al crear diversas vistas a partir de un único modelo, hay una significativa reducción en los errores de diseño y una vez completado el modelo, si todos los materiales han sido correctamente asociados, la presentación del proyecto se puede completar con perspectivas creadas dentro del propio programa, sin necesidad de migración entre plataformas.
-Permite la interacción con otros profesionales y proyectos también utilizando la plataforma BIM, además de permitir trabajar simultáneamente en un mismo modelo a diferentes profesionales.

CURSOS
ArchiCAD I: 30 h presenciales + 25 h distancia. 
ArchiCAD II: 30 h presenciales + 25 h distancia.
Revit I: 20 h presenciales + 25 h distancia.
Revit II: 20 h presenciales + 25 h distancia. 
Allplan I: 30 h presenciales + 25 h distancia. 
Allplan II: 30 h presenciales + 25 h distancia.
Cursos 100% bonificables a través de la Fundación Tripartita

Más información, descarga de dossiers y precios aquí

CALENDARIO OCTUBRE – DICIEMBRE 2014
Calendario de cursos correspondiente al periodo Octubre – Diciembre de 2014. En el calendario se muestran los días de clases presenciales.
En Diciembre se publicarán el calendario de cursos para el año 2015.

Lunes L | Martes M | Miercoles X | Jueves J | Viernes V | Sábados S
Mañanas (m) de 9:30 a 14:30 | Tardes (t) de 16:30 a 21:30.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
REVIT I: NOVIEMBRE 21 V(t), 22 S(m), 28 V(t) 29 S(m)

A CORUÑA
ALLPLAN I: NOVIEMBRE 14 V(t), 15 S(m), 21 V(t), 22 S(m), 28 V(t), 29 S(m)
REVIT I: DICIEMBRE 12 V(t), 13 S(m), 19 V(t), 20 S(m)
ARCHICAD I: NOVIEMBRE 27 J(t), 28 V(t), 29 S(m) | DICIEMBRE 3 X(t), 4 J(t), 5 V(m)

FERROL
REVIT I: NOVIEMBRE 7 V(t), 8 S(m), 14 V(t), 15 S(m)

OURENSE
ARCHICAD I: DICIEMBRE 11 J(t), 12 V(t), 13 S(m), 18 J(t), 19 V(t) 20 S(m)

VIGO
ALLPLAN I: DICIEMBRE 4 J(t), 5 V(m), 12 V(t), 13 S(m), 19 V(t), 20 S(m)
REVIT I: DICIEMBRE 15 L(t), 16 M(t), 22 L(t), 23 M(t)

PONTEVEDRA
Inicio en ENERO 2015

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.