Curso sobre a nova ferramenta unificada Lider-Calener. Atinne.

14 Nov 2014

A directiva 2010/31/UE establece, ademais da obrigatoriedade de fixar uns requisitos mínimos de eficiencia enerxética dos edificios ou partes deste co fin de alcanzar niveis óptimos de rendibilidade, a obrigatoriedade de que antes do 31 de decembro de 2020 todos os novos edificios teñan un consumo de enerxía case nulo.
Para iso será necesario que antes se estableza unha definición de ámbito nacional do concepto «edificio de consumo de enerxía case nulo» determinándose o correspondente nivel de eficiencia enerxética así como a porcentaxe da enerxía requirida que deberá estar cuberta por enerxía procedente de fontes renovables. Nesta dirección, a actualización do Documento Básico de Aforro de enerxía, DB HEI, coas esixencias que no mesmo establécense, constitúe a primeira fase de aproximación cara a ese obxectivo de conseguir «edificios de consumo de enerxía case nulo» antes das datas citadas.
O centro Atinne organiza este curso no que exporase, mediante exemplos prácticos, o uso da nova ferramenta unificada, obrigatoria a partir de xaneiro de 2015 LIDER-CALENER.

Datos do evento:
Docente: Jorge Cebreiro – Arquitecto.
Duración: 12 horas.
Datas: 16 e 17 de xaneiro de 2015.
Horario:venres de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 horas e sábado de 10:00 a 14:00 horas.
Onde:Atinne (C/ Anxo Rebollo 56-58 baixo ? 15002 ? A Coruña).
Prezos:
150 € Prezo ordinario
110 € Colexiados COAG
90 € Colexiados COAG subscritos ao servizo de formación

Máis información e inscrición aquí

CURSO SOBRE LA NUEVA HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER – CALENER

La directiva 2010/31/UE establece, además de la obligatoriedad de fijar unos requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios o partes de éste con el fin de alcanzar niveles óptimos de rentabilidad, la obligatoriedad de que antes del 31 de diciembre de 2020 todos los nuevos edificios tengan un consumo de energía casi nulo.
Para ello será necesario que antes se establezca una definición de ámbito nacional del concepto «edificio de consumo de energía casi nulo» determinándose el correspondiente nivel de eficiencia energética así como el porcentaje de la energía requerida que deberá estar cubierta por energía procedente de fuentes renovables. En esta dirección, la actualización del Documento Básico de Ahorro de energía, DB HE, con las exigencias que en el mismo se establecen, constituye la primera fase de aproximación hacia ese objetivo de conseguir «edificios de consumo de energía casi nulo» antes de las fechas citadas..
El centro Atinne organiza este curso en el que se expondrá, mediante ejemplos prácticos, el uso de la nueva herramienta unificada obligatoria a partir de enero de 2015 LIDER-CALENER.

Datos del evento:
Docente: Jorge Cebreiro – Arquitecto.
Duración: 12 horas.
Fechas: 16 y 17 de enero de 2015.
Horario: viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas y sábado de 10:00 a 14:00 horas.
Dónde: Atinne (C/ Ángel Rebollo 56-58 bajo – 15002 – A Coruña).
Precios:
150 € Precio ordinario
110 € Colegiados COAG
90 € Colegiados COAG subscritos al servicio de formación

Más información e inscripción aquí

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.