Curso REVIT nivel intermedio. Pontevedra

15 Abr 2014

A delegación de Pontevedra, en colaboración coa empresa Ara Formación, celebrará ao longo dos meses de maio e xuño un curso de seis semanas de nivel intermedio do programa Autodesk Revit. (Comezarase dende cero o uso do programa; aquelas persoas que non teñan coñecementos previos deste, poderán acceder ao curso sen problema).

Características do curso
Acción formativa: Revit Intermedio
Modalidade: Presencial
Duración: 60 horas
Lugar de celebración: nas instalacións de ARA Formación, Rúa nova de Arriba 1, portal b (Pontevedra)
Data prevista de realización: maio-xuño de 2014
Horario: de luns a xoves de 19.15 a 21.45 horas
Inclúe: clases teóricas, material e manuais (usb con manual e copia de avaliación, caderno de notas e utensilios de escritura) e Seguro de Responsabilidade Civil

Destinatarios e requisitos
Este curso está indicado para persoas que non teñen coñecementos de BIM nin de REVIT. É imprescindible estar familiarizado no manexo e utilización de ferramentas informáticas a nivel de usuario, así como en representación de proxectos. É necesario ter coñecementos de aplicacións gráficas como Autocad.

Obxectivos do curso
O obxectivo deste curso é comprender que é o BIM, as súas diferenzas co CAD tradicional, e dominar a metodoloxía básica da creación de elementos do modelo 3D, para a realización dun proxecto básico, aumentando a produtividade e aproveitando ao máximo as funcionalidades da aplicación.

Afondarase no estudo e grao de definición dos diferentes tipos de elementos construtivos, familias de compoñentes e de masas (modelado conceptual) nos seus ámbitos de traballo respectivos. Prestarase especial atención á creación, edición e definición de familias de compoñentes e etiquetas nas súas diferentes categorías e subcategorías con incorporación de parámetros de proxecto, parámetros compartidos e fórmulas para a súa correcta definición e uso. Incidirase tamén na xeración de masas conceptuais dende os primeiros inicios de formalización do modelo, para a creación e control de formas libres e a súa inserción no proxecto xunto coa súa conversión en elementos de construción (chans, paredes e cubertas), xestión e medición.

Aforo
Limitado a 15 prazas

Prezo do curso
O importe do curso axustarase ás seguintes ofertas:
Arquitecto con servizo de formación – 210 €
Arquitecto sen servizo de formación – 240 €
Desempregados – 220 €
Traballadores en R.G (bonificable) – 420 €

Formas de pagamento
Farase un ingreso polo total do curso na seguinte conta de Banesto: ES87 0030 6085 93 0299030273

Información de contacto
Poderase contactar coa empresa formadora chamando ao teléfono 654093411 (Francisco Rial) ou a través do seguinte correo: info@araformacion.com

Máis información sobre o contido do curso no seguinte enlace.
Cartel curso REVIT nivel intermedio

……….

La delegación de Pontevedra, en colaboración con la empresa Ara Formación, celebrará a lo largo de los meses de mayo y junio un curso de seis semanas de nivel intermedio del programa Autodesk Revit. (Se comenzará desde cero el uso del programa; aquellas personas que no tengan conocimientos previos del mismo, podrán acceder al curso sin problema).

Características del curso
Acción formativa: Revit Intermedio
Modalidad: Presencial
Duración: 60 horas
Lugar de celebración: en las instalaciones de ARA Formación, Rúa nova de Arriba 1, portal b (Pontevedra)
Fecha prevista de realización: mayo-junio de 2014
Horario: de lunes a jueves de 19.15 a 21.45 horas
Incluye: clases teóricas, material y manuales (usb con manual y copia de evaluación, bloc de notas y utensilios de escritura) y Seguro de Responsabilidad Civil .

Destinatarios y requisitos
Este curso está indicado para personas que no tienen conocimientos de BIM ni de REVIT. Es imprescindible estar familiarizado en el manejo y utilización de herramientas informáticas a nivel de usuario, así como en representación de proyectos. Es necesario tener conocimientos de aplicaciones gráficas como Autocad.

Objetivos del curso
El objetivo de este curso es comprender qué es el BIM, sus diferencias con el CAD tradicional, y dominar la metodología básica de la creación de elementos del modelo 3D, para la realización de un proyecto básico, aumentando la productividad y aprovechando al máximo las funcionalidades de la aplicación.

Se profundizará en el estudio y grado de definición de los diferentes tipos de elementos constructivos, familias de componentes y de masas (modelado conceptual) en sus entornos de trabajo respectivos. Se prestará especial atención a la creación, edición y definición de familias de componentes y etiquetas en sus diferentes categorías y subcategorías con incorporación de parámetros de proyecto, parámetros compartidos y fórmulas para su correcta definición y uso. Se incidirá también en la generación de masas conceptuales desde los primeros inicios de formalización del modelo, para la creación y control de formas libres y su inserción en el proyecto junto con su conversión en elementos de construcción (suelos, paredes y cubiertas), gestión y medición.

Aforo
Limitado a 15 plazas

Precio del curso
El importe del curso se ajustará a las siguientes ofertas:
Arquitecto con servicio de formación – 210€
Arquitecto sin servicio de formación – 240€
Desempleados – 220€
Trabajadores en R.G (bonificable) – 420€

Formas de pago
Se hará un ingreso por el total del curso en la siguiente cuenta de Banesto: ES87 0030 6085 93 0299030273

Información de contacto
Se podrá contactar con la empresa formadora llamando al teléfono 654093411 (Francisco Rial) o a través del siguiente correo: info@araformacion.com

Más información sobre el contenido del curso en el siguiente enlace.
Cartel curso REVIT nivel intermedio

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.