Licitación da Revisión e actualización do Catálogo de edificios e elementos a conservar da cidade e do rural do concello de Pontevedra

18 Jun 2020

Na Plataforma de contratación del sector público, aparece publicada, con data de 16 de xuño, o anuncio do Concello de Pontevedra para a licitación da revisión e actualización do Catálogo municipal de edificios e bens a conservar na cidade e no rural.

O ámbito de actuación do presente contrato é o afectado polo Plan Xeral de Ordenación Urbana de Pontevedra (PXOU), agás o ámbito no que resulta de aplicación o Plan Especial de Protección, Reforma Interior e Conservación do Conxunto Histórico-Artístico (PEPRICA), aprobado definitivamente o 27/02/2003, que conta co seu correspondente e preceptivo catálogo de elementos e edificacións para conservar.

  • Valor estimado do contrato: 38.000 EUR.
  • Importe: 45.980 EUR.
  • Importe (sen impostos): 38.000 EUR.
  • Prazo de Execución: 15 Mes(es)
  • Data fin de presentación de oferta: 01/07/2020 23:59

ENLACE AO ANUNCIO.

Infórmase que, segundo acordo de Xunta de Goberno, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que, estando admitidos os arquitectos para participar, se consideren de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.


Licitación de la Revisión y actualización del Catálogo de edificios y elementos a conservar de la ciudad y del rural del ayuntamiento de Pontevedra

En la Plataforma de contratación del sector público, aparece publicado, con fecha de 16 de junio, el anuncio del ayuntamiento de Pontevedra para la llicitación de la revisión y actualización del Catálogo municipal de edificios y elementos a conservar en la ciudad y en el rural.

El ámbito de actuación del presente contrato es el afectado por el Plan General de Ordenación Urbana de Pontevedra (PGOU), excepto el ámbito en el que resulta de aplicación el Plan Especial de Protección, Reforma Interior y Conservación del Conjunto Histórico-Artístico (PEPRICA), aprobado definitivamente el 27/02/2003, que cuenta con su correspondiente y preceptivo catálogo de elementos y edificaciones para conservar.

  • Valor estimado del contrato: 38.000 EUR.
  • Importe: 45.980 EUR.
  • Importe (sin impuestos): 38.000 EUR.
  • Plazo de Ejecución: 15 Mes(es)
  • Fecha fin de presentación de oferta: 01/07/2020 23:59

ENLACE AL ANUNCIO.

Se informa que, según acuerdo de Junta de Gobierno, el criterio colegial en relación con convocatorias públicas de ofertas de empleo, concursos o de cualquier otro tipo, será el de difundir entre los colegiados aquellas en las que, estando admitidos los arquitectos para participar, se consideren de especial interés, con independencia de que el Colegio proceda a revisar los términos de la convocatoria concreta, con la finalidad de interponer recursos o realizar todas las gestiones que considere oportunas para impugnar o manifestar su disconformidad con el contenido de las mismas.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.