Resolución do Recurso de reposición licitación da sede do Instituto Galego de Física e Altas Enerxías

17 Ene 2020

A Universidade de Santiago de Compostela, acorda a desistencia no procedemento de licitación do contrato con número de expediente 2019-CSEA1-000014 para a redacción do proxecto básico e do proxecto de execución da sede do Instituto Galego de Física de Altas. O COAG interpuxera recurso de reposición por entender que determinados aspectos dos pregos non se acomodaban á normativa sobre contratación pública.

Resolucion_Reitoral.

Desistencia_USC.

Compartir

Este sitio web está registrado en wpml.org como sitio de desarrollo.