Rehabilitacion_2_Cursos

Enquisa preferencias formativas 2020-2021

Enquisa preferencias formativas 2020-2021

O obxectivo deste cuestionario é coñecer as vosas preferencias e principais demandas formativas, de cara a establecer a programación e contidos do plan de formación 2020-2021. Ademais, inclúense algunhas cuestións de tipo organizativo que nos resultan de gran...

read more

Este sitio web está registrado en wpml.org como sitio de desarrollo.