Xornada Técnica illamento térmico-las minerais. Isover. Vigo

7 May 2014

O vindeiro mércores 14 de maio, ás 16:30 horas, terá lugar na Delegación de Vigo unha xornada técnica sobre illamento térmico a cargo de Isover. Trátase dunha xornada eminentemente práctica na que se analizarán as novas esixencias do CTE e as solucións técnicas que permiten o seu cumprimento. Entregarase documentación técnica práctica para o cumprimento dos novos requisitos (Catálogo de elementos construtivos e selector de espesores obra nova e Rehabilitación).

DATOS DA XORNADA

Relator: Diana Möller_Arquitecta – ISOVER/ Dende 1982 a 1996 traballou na Universidade de Arquitectura de Barcelona durante 7 anos formando parte do equipo de investigación de Rafael Serra Florensa, catedrático especialista en arquitectura bioclimática e os outros 7 anos con Francesç Daumal catedrático especialista en acústica, colaborando en varios congresos, edicións de manuais, informes periciais, etc. Dende 1996 traballa en ISOVER formando parte do equipo de mercadotecnia en temas de asesoramento e formación técnica.

Data: 14 de maio de 2014
Horario: de 16.30 a 20.00 horas
Lugar: Delegación do COAG en Vigo – Sala de usos múltiples (rúa Doctor Cadaval, 5 – 36202. VIGO)

Programa:
1. ENVOLVENTE TÉRMICA DOS EDIFICIOS/ Transferencia de calor – Conceptos previos/ CTE DB-HE1
2. EFICIENCIA ENERXÉTICA OBRA NOVA e REHABILITACIÓN
3. LAS MINERAIS/ Breve introducción: Fabricación e Propiedades esixibles
4. SOLUCIÓNS CONSTRUTIVAS
– ILLAMENTO POLO EXTERIOR/ Fachadas con Sistema SATE, Fachada Trasventilada
– ILLAMENTO POLO INTERIOR/ Sistemas Tradicionais con Cámara/ Sistema INSUFLADO en cámara “Rehabilitación”
5. CASAS PASIVAS/ Concepto MULTI COMFORT HOUSE

……….

Jornada Técnica aislamiento térmico·lanas minerales. Isover. Vigo

El próximo miércoles 14 de mayo, a las 16:30 horas, tendrá lugar en la Delegación de Vigo una jornada técnica sobre aislamiento térmico a cargo de Isover. Se trata de una jornada eminentemente práctica en la que se analizarán las nuevas exigencias del CTE y las soluciones técnicas que permiten su cumplimiento. Se entregará documentación técnica práctica para el cumplimiento de los nuevos requisitos (Catálogo de elementos constructivos y selector de espesores obra nueva y Rehabilitación).

DATOS DE LA JORNADA

Ponente: Diana Möller_Arquitecta – ISOVER/ Desde 1982 a 1996 trabajó en la Universidad de Arquitectura de Barcelona durante 7 años formando parte del equipo de investigación de Rafael Serra Florensa, catedrático especialista en arquitectura bioclimática y los otros 7 años con Francesç Daumal catedrático especialista en acústica, colaborando en varios congresos, ediciones de manuales, informes periciales, etc. Desde 1996 trabaja en ISOVER formando parte del equipo de marketing en temas de asesoramiento y formación técnica.

Fecha: 14 de mayo de 2014
Horario: de 16.30 a 20.00 horas
Lugar: Delegación del COAG en Vigo – Sala de usos múltiples (rúa Doctor Cadaval, 5 – 36202. VIGO)

Programa:
1. ENVOLVENTE TÉRMICA DE LOS EDIFICIOS/ Transferencia de calor – Conceptos previos/ CTE DB-HE1
2. EFICIENCIA ENERGÉTICA OBRA NUEVA y REHABILITACIÓN
3. LANAS MINERALES/ Breve introducción: Fabricación y Propiedades exigibles
4. SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
– AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR/ Fachadas con Sistema SATE, Fachada Trasventilada
– AISLAMIENTO POR EL INTERIOR/ Sistemas Tradicionales con Cámara/ Sistema INSUFLADO en cámara “Rehabilitación”
5. CASAS PASIVAS/ Concepto MULTI COMFORT HOUSE

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.