Recordatorio: o «token» de visado deixará de ser válido a partir do 15/10/2015

2 Oct 2015

Lembramos que na circular 12/2015 se establece que o certificado dixital colexial contido no «token» de visado deixará de ser válido a partir do 15/10/2015, non podendo utilizarse o «token» a partir desta data para a tramitación do visado de ningún tipo de documentación.

Así, recomendamos a utilización dos certificados dixitais «de cidadá» (FNMT, DNIe, camerfirma, firmaprofesional), xa soportados por COAGEstudio dende maio de 2014, para a tramitación habitual do visado colexial.

De non dispor de algún destes certificados, a continuación proporcionamos os enlaces «oficiais» nos que pode atoparse abundante información e guías sobre como os cidadás podemos obter, instalar e utilizar os certificados dixitais recoñecidos(1)(2):

 • Certificados gratuitos emitidos pola Administración Pública.
  • FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ceres). Utilizado principalmente para as xestións coa Axencia Tributaria e outras operacións telemáticas coas administracións. Páxina web de ceres-FNMT: descripción do certificado e instruccións de solicitude (3)(4).
  • DNIe (DNI electrónico). Emitido pola Dirección General de la Policía, Ministerio de Interior. Portal oficial do dni: descripción e solicitude.
 • Así mismo, poderán utilizarse os certificados de outras dúas entidades certificadoras, dado que estos son recoñecidos, ademáis de pola administración, por outros Colexios Profesionais:

Para formular calquera consula ao respecto, podes dirixirte á plataforma de consultas telemáticas.

Notas:

 • (1) Haberán de utilizarse sempre certificados dixitais de “persoa física”.
 • (2) Lembramos que os arquivos pdf poden asinarse por parte dos axentes correspondentes, ben en COAGEstudio, ou ben externamente mediante aplicacións como adobe acrobat, xolidosign,etc e ser incorporados despois a COAGEstudio. Este último mecanismo facilita a tramitación entre distintos axentes.
 • (3) Se a obtención do certificado da FNMT se realiza desde o navegador “Mozilla Firefox”, será necesario exportalo e instalalo no equipo (contedor de certificados de windows) para traballar con COAGEstudio e outras aplicacións de firma electrónica. Si se utilizaron os navegadores “Google Chrome” e “Internet Explorer”, este paso non é necesario.
 • (4) En particular, é posible obter telematicamente o certificado da FNMT mediante o DNIe.

—-

Recordamos que en la circular 12/2015 se establece que el certificado digital colegial contenido en el “token” de visado dejará de ser válido a partir del 15/10/2015, no pudiendo utilizarse el «token» a partir de dicha fecha para la tramitación del visado de ningún tipo de documentación.

Así, recomendamos la utilización de los certificados digitales “de ciudadano” (FNMT, DNIe, camerfirma, firmaprofesional), ya soportados por COAGEstudio desde mayo de 2014, para la tramitación habitual del visado colegial .

De no disponer de alguno de estos certificados, a continuación proporcionamos los enlaces “oficiales” en los que puede encontrarse abundante información y guías sobre cómo los ciudadanos podemos obtener, instalar y utilizar los certificados digitales reconocidos (1)(2):

 • Certificados gratuitos emitidos por la Administración Pública.
  • FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ceres). Utilizado principalmente para las gestiones con la Agencia Tributaria y otras operaciones telemáticas con las administraciones. Página web de ceres-FNMT: descripción del certificado e instrucciones de solicitud (3)(4).
  • DNIe (DNI electrónico). Emitido por la Dirección General de la Policía, Ministerio de Interior. Portal oficial del dni: descripción y solicitud.
 • Asimismo, podrán utilizarse los certificados de otras dos entidades certificadoras, dado que éstos son reconocidos, además de por la administración, por otros Colegios Profesionales:

Para formular cualquier consulta al respecto, puedes dirigirte a la plataforma de consultas telemáticas.

Notas:

 • (1) Habrán de utilizarse siempre certificados digitales de “persona física”.
 • (2) Recordamos que los archivos pdf pueden firmarse por parte de los agentes correspondientes, bien en COAGEstudio, o bien externamente mediante aplicaciones como adobe acrobat, xolidosign,etc y ser incorporados después a COAGEstudio. Este último mecanismo facilita la tramitación entre distintos agentes.
 • (3) Si la obtención del certificado de la FNMT se ha realizado desde el navegador “Mozilla Firefox”, será necesario exportarlo e instalarlo en el equipo (contenedor de certificados de windows). Si se han utilizado los navegadores “Google Chrome” e “Internet Explorer”, este paso no es necesario.
 • (4) En particular, es posible obtener telemáticamente el certificado de la FNMT mediante el DNIe.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.