Actualizacións para a xustificación do CTE-DB-HE

15 May 2014

Actualización da Ferramenta Unificada LIDER-CALENER e Novo Documento de Apoio DA DB-HE3 «Pontes Térmicas».

Actualización da Ferramenta Unificada LIDER-CALENER
Acaba de publicarse a nova versión da Ferramenta Unificada LIDER-CALENER para a xustificación do CTE-DB-HE tras a súa actualización pola Orde FOM 1635/2013.

Poden consultarse as modificacións introducidas na nova versión consultando o DOCUMENTO-RESUMO publicado polo Ministerio de Fomento.

Recordamos que esta ferramenta unificaba nunha soa plataforma os programas xerais oficiais para a avaliación da demanda enerxética e do consumo enerxético (LIDER-CALENER), adaptando estas aplicacións aos cambios introducidos polo DB-HE do ano 2013.

Para descargarse a nova aplicación pulsar no seguinte ENLACE

Actualización de la Herramienta Unificada LIDER-CALENER
Acaba de publicarse la nueva versión de la Herramienta Unificada LIDER-CALENER para la justificación del CTE-DB-HE tras su actualización por la Orden FOM 1635/2013.

Pueden consultarse las modificaciones introducidas en la nueva versión consultanto el DOCUMENTO-RESUMEN publicado por el Ministerio de Fomento.

Recordamos que esta herramienta unificaba en una sola plataforma los programas generales oficiales para la evaluación de la demanda energética y del consumo energético (LIDER-CALENER), adaptando estas aplicaciones a los cambios introducidos por el DB-HE del año 2013.

Para descargarse la nueva aplicación pulsar en el siguiente ENLACE

……….

Novo Documento de Apoio DA DB-HE3
Publicouse na páxina oficial do CTE do Ministerio de Fomento o novo DA DB-HE3 «Pontes térmicas», para facilitar a aplicación do Documento Básico de Aforro de enerxía DB-HE.

O obxecto deste documento é caracterizar o comportamento higrotérmico das pontes térmicas máis comúns, así como describir os fundamentos e métodos de cálculo que permitan a súa avaliación no cumprimento das esixencias establecidas.

Recolle fundamentos teóricos básicos para a comprensión do efecto das pontes térmicas nos edificios, o que permite, así mesmo, un uso eficaz do Atlas de Pontes Térmicas que se inclúe como anexo e que recolle a caracterización das pontes térmicas para as solucións construtivas máis habituais e proporciona criterios xerais para o uso coherente doutros catálogos.

ENLACE

Nuevo Documento de Apoyo DA DB-HE3
Se ha publicado en la página oficial del CTE del Ministerio de Fomento el nuevo DA DB-HE3 «Puentes térmicos», para facilitar la aplicación del Documento Básico de Ahorro de energía DB-HE.

El objeto de este documento es caracterizar el comportamiento higrotérmico de los puentes térmicos más comunes, así como describir los fundamentos y métodos de cálculo que permitan su evaluación en el cumplimiento de las exigencias establecidas.

Recoge fundamentos teóricos básicos para la comprensión del efecto de los puentes térmicos en los edificios, lo que permite asimismo un uso eficaz del Atlas de Puentes Térmicos que se incluye como anexo y que recoge la caracterización de los puentes térmicos para las soluciones constructivas más habituales y proporciona criterios generales para el uso coherente de otros catálogos.

ENLACE

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.