Sentenza desestimando un recurso do Colexio de Enxeñeiros Industriais de Galicia contra a resolución do Concello de Vigo que declarou a falta de competencia dun enxeñeiro industrial para realizar un informe de avaliación de edificios (IAE) sobre edificación residencial.

25 May 2021

Infórmase da publicación da circular 7/2021 en relación coa sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo n º 2 de Vigo, do 26 de xaneiro de 2021 (procedemento Ordinario 134 /2020) desestimou un recurso do Colexio de Enxeñeiros Industriais de Galicia impugnando a resolución do Concello de Vigo que declarou a falta de competencia dun enxeñeiro industrial para realizar un informe de avaliación de edificios (IAE) sobre edificación residencial.

A sentenza desestima integramente o recurso e declara conforme a dereito a resolución do Concello de Vigo. O Colexio de Arquitectos de Galicia compareceu no procedemento xudicial como interesado constituíndose en parte codemandada en defensa das competencias da profesión.

Compartir

Este sitio web está registrado en wpml.org como sitio de desarrollo.