Emprego público Deputación de Ourense | dúas prazas de arquitecto/a

15 xuñ 2020

No DOG de 15 de xuño, aparece publicada a oferta ordinaria de emprego público da Deputación Provincial de Ourense correspondente ao ano 2017.

No BOP de Ourense do día 23 de xaneiro de 2020 publicáronse íntegras as bases para cubrir as prazas da oferta ordinaria de emprego público do ano 2017.

No BOP de Ourense do día 13 de febreiro de 2020 publicouse a corrección de erros advertidos na publicación das bases do día 23 de xaneiro.

Inclúense as seguintes prazas funcionariais de acceso libre:

• Dúas (2) prazas de arquitecto/a, subgrupo A1, escala da administración especial, subescala técnica, clase técnico superior. Concurso-oposición. Título universitario de grao en Arquitectura ou calquera outro título oficial universitario nivel 3 do marco español de cualificacións para a educación superior (nivel 7 do marco europeo de cualificacións) nesta rama do coñecemento. Copia do diploma ou certificado Celga 4.

O prazo para presentación de solicitudes será de vinte (20) días naturais seguintes ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOE.

ENLACE AO DOG


Empleo público Diputación de Ourense | dos plazas de arquitecto/a

En el DOG de 15 de junio, aparece publicada la oferta ordinaria de empleo público de la Diputación Provincial de Ourense correspondiente al año 2017.

En el BOP de Ourense del día 23 de enero de 2020 se publicaron íntegras las bases para cubrir las plazas de la oferta ordinaria de empleo público del año 2017.

En el BOP de Ourense del día 13 de febrero de 2020 se publicó la corrección de errores advertidos en la publicación de las bases del día 23 de enero.

Se incluyen las siguientes plazas funcionariales de acceso libre:

• Dos (2) plazas de arquitecto/a, subgrupo A1, escala de administración especial, subescala técnica, clase técnico superior. Concurso-oposición. Título universitario de grado en Arquitectura o cualquier otro título oficial universitario nivel 3 del marco español de cualificaciones para la educación superior (nivel 7 del marco europeo de cualificaciones) en esta rama del conocimiento. Copia del diploma o certificado Celga 4.

ENLACE AL DOG

 

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.