Bolsa de emprego arquitecto/a funcionario interino Concello de Ponte Caldelas

2 Mar 2020

No BOP-Pontevedra de 2 de marzo, aparece a convocatoria para a confección dunha bolsa de emprego para a categoría de arquitecto/a con carácter de persoal funcionario interino no Concello de Ponte Caldelas.

Características da praza:Grupo: A; Subgrupo: A1; Escala: administración especial; Subescala: técnica con carácter de interinidade.

O período de presentación de solicitudes será de sete días naturais a contar dende o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

As bases íntegras publicaranse no Taboleiro de Anuncios do Concello de Ponte Caldelas, na páxina web (www.pontecaldelas.org) e na sede electrónica.

Enlace ao BOP.

Infórmase que, segundo acordo de Xunta de Goberno, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que, estando admitidos os arquitectos para participar, considérense de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.


Bolsa de empleo arquitecto/a funcionario interino Ayuntamiento de Ponte Caldelas

En el BOP-Pontevedra de 2 de marzo, aparece la convocatoria para la confección de una bolsa de empleo para la categoría de arquitecto/a con carácter de persoal funcionario interino en el Ayuntamiento de Ponte Caldelas.

Características de la plaza: Grupo: A; Subgrupo: A1; Escala: administración especial; Subescala: técnica con carácter de interinidad-

El período de presentación de solicitudes será de siete días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra.

Las bases íntegras se publicarán en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Ponte Caldelas, en la página web (www.pontecaldelas.org) y en la sede electrónica.

Enlace al BOP.

Se informa que, según acuerdo de Junta de Gobierno, el criterio colegial en relación con convocatorias públicas de ofertas de empleo, concursos o de cualquier otro tipo, será el de difundir entre los colegiados aquellas en las que, estando admitidos los arquitectos para participar, se consideren de especial interés, con independencia de que el Colegio proceda a revisar los términos de la convocatoria concreta, con la finalidad de interponer recursos o realizar todas las gestiones que considere oportunas para impugnar o manifestar su disconformidad con el contenido de las mismas.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.