O Informe de Avaliación de Edificios (IAE)

12 Abr 2021

A entrada en vigor da Lei 1/2019 de Rehabilitación e de Rexeneración e Renovación urbana de Galicia estableceu un novo marco regulador para os Informes de Avaliación dos Edificios no ámbito da Comunidade Autónoma. Non obstante, remite a desenvolvemento regulamentario o contido detallado, a estrutura, o alcance e os efectos derivados dos informes de avaliación dos edificios.

A próxima publicación e entrada en vigor do Decreto porlo que se regula o Informe de Avaliación dos Edificios e se crea o seu rexistro na Comunidade Autónoma de Galicia abrirá un amplo campo de traballo para o colectivo de arquitectos, para o que debemos estar preparados.

Este curso proponse como unha peza introdutoria na liña formativa de tecnoloxía da construcción e rehabilitación, que desenvolverá polo miúdo a inspección, reparación e mantemento de edificios en cursos posteriores, e ten como obxectivo abordar os aspectos xerais do Informe de Avaliación de Edificios (marco legal, contido, obrigas), así como analizar cada unha das materias que son obxecto de avaliación na inspección técnica: o estado de conservación do edifico, a accesibilidade e a eficiencia enerxética.

Prezos de matrícula

 • Matrícula ordinaria: 80 euros
 • Arquitectos colexiados: 55 euros
 • Arquitectos colexiados subscritos ao servizo de formación: 30 euros

Metodoloxía

 • Flexibilidade para o alumno
 • Enfoque práctico
 • Fomento da participación
 • O curso desenvólvese en modalidade integramente on-line, utilizando como soporte a plataforma de formación en liña do COAG (moodle.coag.es). Esta plataforma será o medio a través do que se canalizará toda a operativa do curso, e nela habilitaranse todas as actividades e recursos que se utilizarán.

Programa completo e matrícula

No programa completo, que pode consultarse a continuación, descríbese a metodoloxía e explícanse as actividades que integran en curso e a súa temporalización e modalidades de seguimento.

Aforo e Prazos de matrícula

O aforo é limitado.

 • Prazo preferente de matrícula (exclusivo para colexiados COAG suscritos ao servizo de formación): ata o 13/04/2021 ás 23:59h.
 • Todas as modalidades: desde o 14/04/2021 ata o día 21/04/2021 ás 23:59h.  

[+ matriculación e programa completo do curso]


El Informe de Evaluación de Edificios (IEE)

La entrada en vigor de la Ley 1/2019 de Rehabilitación y de Regeneración y Renovación urbana de Galicia ha establecido un nuevo marco regulador para los Informes de Evaluación de los Edificios en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, remite a desarrollo reglamentario el contenido detallado, la estructura, el alcance y los efectos derivados de los informes de evaluación de los edificios.

La próxima publicación y entrada en vigor del Decreto por el que se regula e Informe de Evaluación de los Edificios y se crea su registro en la Comunidad Autónoma de Galicia abrirá un amplio campo de trabajo para el colectivo de arquitectos, para el que debemos estar preparados.

Este curso se propone como una pieza introductoria en la línea formativa de tecnología de la construcción y rehabilitación, que desarrollará detalladamente la inspección, reparación y mantenimiento de edificios en cursos posteriores, y tiene como objetivo abordar los aspectos generales del Informe de Evaluación de Edificios (marco legal, contenido, obligaciones), así como analizar cada una de las materias que son objeto de evaluación en la inspección técnica: el estado de conservación del edifico, la accesibilidad y la eficiencia energética.

Precios de matrícula

 • Matrícula ordinaria: 80 euros
 • Arquitectos colegiados: 55 euros
 • Arquitectos colegiados suscritos al servicio de formación: 30 euros

Metodología

 • Flexibilidad para el alumno.
 • Enfoque práctico
 • Fomento de la participación
 • El curso se desarrolla en modalidad íntegramente on-line, utilizando como soporte la plataforma de formación en línea del COAG (moodle.coag.es). Esta plataforma será el medio a través del que se canalizará toda la operativa del curso, y en ella se habilitarán todas las actividades y recursos que se utilizarán.

Programa completo y matrícula

En el programa completo, que puede consultarse a continuación, se describe la metodología y se explican las actividades que se integran en el curso y su temporalización y modalidades de seguimiento.

Aforo y Plazos de matrícula

El aforo es limitado.

 • Plazo preferente de matrícula (exclusivo para colegiados COAG suscritos al servicio de formación): hasta el 13/04/2021 a las 23:59h.
 • Todas as modalidades: desde el 14/04/2021 hasta el día 21/04/2021 a las 23:59h.  

[+ matriculación y programa completo del curso]

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.