Programación cursos on line: Últimos días de matrícula no “Taller sobre aspectos legais na práctica profesional do arquitecto”

4 maio 2020

O domingo 10 de maio, ás 23:59 h., remata o prazo para a matrícula da edición on line do “Taller sobre aspectos legais na práctica profesional do arquitecto”.

Este curso abrangue cinco temas que teñen unha importante implicación no exercicio profesional da arquitectura, sexa como autónomo ou como sociedade. Dende un enfoque práctico proporcionaránselle ao alumno as principais claves sobre:

  • Como contratar e ser contratado. Aspectos a considerar á hora de elaborar un contrato privado de servizos de arquitectura: casuísticas, problemáticas, boas prácticas e recomendacións.
  • Cales son as implicacións do código deontolóxico dos arquitectos no exercicio profesional: principais problemáticas existentes, dereitos e deberes.
  • Como é de aplicación a lexislación sobre propiedade intelectual aos traballos de arquitectura.
  • Como adaptar a actividade profesional do estudio ao Regulamento Europeo de Protección de Datos: responsabilidades e guía básica en oito pasos.
  • Responsabilidade civil no exercicio da arquitectura.

Como instrumento para concretar de que maneira se aplicarían todas estas materias no ejercicio profesional dun estudio de arquitectura tipo, o elemento vertebrador do taller é dar resolución ás diferentes casuísticas que se presentan a través do desenvolvemento do seguinte CASO PRÁCTICO, co que os alumnos poderán poñer en práctica de maneira directa os contidos do curso, apoiándose ademáis sobre a plataforma de formación online do COAG moodle.coag.es.

[+ información, programa e matrícula]

Para calquera pregunta ao respecto podes dirixirte, ben a formacion@colexiodearquitectos.org, ou ben a través da plataforma de consultas del Panel de Servicios.

………..

El domingo 10 de mayo, a las 23:59 h., finaliza el plazo para la matrícula de la edición on line del “Taller sobre aspectos legales en la práctica profesional del arquitecto”.

Contratos privados, código deontológico, propiedad intelectual, protección de datos y responsabilidad civil: aplicación en el ejercicio profesional de la arquitectura.

Este curso abarca cinco temas que tienen una importante implicación en el ejercicio profesional de la arquitectura, sea como autónomo o como sociedad. Desde un enfoque práctico se proporcionarán al alumno las principales claves sobre:

  • Como contratar y ser contratado. Aspectos a considerar a la hora de elaborar un contrato privado de servicios de arquitectura: casuísticas, problemáticas, buenas prácticas y recomendaciones.
  • Cuáles son las implicaciones del código deontológico de los arquitectos en el ejercicio profesional: principales problemáticas existentes, derechos y deber.
  • Como es de aplicación la legislación sobre propiedad intelectual a los trabajos de arquitectura.
  • Como adaptar la actividad profesional del estudio al Reglamento Europeo de Protección de Datos: responsabilidades y guía básica en ocho pasos.
  • La Responsabilidad civil en el ejercicio de la arquitectura.

Como instrumento para concretar de que manera se aplicarían todas estas materias en el ejercicio profesional de un estudio de arquitectura tipo, el elemento vertebrador del taller es dar resolución a las diferentes casuísticas que se presentan a través del desarrollo de este CASO PRÁCTICO, con el que los alumnos podrán poner en práctica de manera directa los contenidos del curso, apoyándose además sobre la plataforma de formación online del COAG moodle.coag.es.

[+ información, programa y matrícula]

Para cualquier pregunta al respecto puedes dirigirte, bien a formacion@colexiodearquitectos.org, o bien a través de la plataforma de consultas del Panel de Servicios.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.