Curso online “Lei 1/2019 de rehabilitación en Galicia”

1 Set 2020

O obxectivo deste curso é que os alumnos poidan adquirir os coñecementos necesarios en relación ás principais novidades, procedementos e mecanismos que a Lei 1/2019, do 22 de abril, de Rehabilitación e de Rexeneración e Renovación urbanas de Galicia habilita para o fomento da rehabilitación. Estes mecanismos focalízanse, fundamentalmente, en dous ámbitos:

  • No ámbito da rehabilitación de edificacións existentes, establecendo ademais mecanismos de control sobre o seu estado de conservación e cumprimento de requisitos básicos relativos á seguridade e aforro enerxético.
  • No ámbito da rexeneración urbana e renovación urbanística.

Ao longo do curso analizaranse, estudarán e debaterán, desde un enfoque práctico, os contidos e principais mecanismos que desenvolve esta Lei, que ten como obxectivo proporcionar os mecanismos e soporte necesarios para que poidan producirse os procesos de transformación urbana e de estratexias e modelos de planificación tan necesarios no contexto actual.

Este curso pretende, ademais, inducir unha reflexión crítica e proactiva sobre a oportunidade de producir estratexias de rehabilitación e rexeneración e renovación urbana e o seu papel e capacidade de soportar os procesos de transformación necesarios para alcanzar o equilibro necesario co territorio.

Máis información e inscrición.


Curso online “Ley 1/2019 de rehabilitación en Galicia”

El objetivo de este curso es que los alumnos puedan adquirir los conocimientos necesarios en relación a las principales novedades, procedimientos y mecanismos que la Ley 1/2019, de 22 de abril, de Rehabilitación y de Regeneración y Renovación urbanas de Galicia habilita para el fomento de la rehabilitación. Estos mecanismos se focalizan, fundamentalmente, en dos ámbitos:

  • En el ámbito de la rehabilitación de edificaciones existentes, estableciendo además mecanismos de control sobre su estado de conservación y cumplimiento de requisitos básicos relativos a la seguridad y ahorro energético.
  • En el ámbito de la regeneración urbana y renovación urbanística.

A lo largo del curso se analizarán, estudiarán y debatirán, desde un enfoque práctico, los contenidos y principales mecanismos que desarrolla esta Ley, que tiene como objetivo proporcionar los mecanismos y soporte necesarios para que puedan producirse los procesos de transformación urbana y de estrategias y modelos de planificación tan necesarios en el contexto actual.

Este curso pretende, además, inducir una reflexión crítica y proactiva sobre la oportunidad de producir estrategias de rehabilitación y regeneración y renovación urbana y su papel y capacidad de soportar los procesos de transformación necesarios para alcanzar el equilibro necesario con el territorio.

Más información e inscripción.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.