Aberta a matrícula do curso “Coordinación rexistro catastro. O réxime xurídico das edificacións en situación de fóra de ordenación e das actuacións e edificacións ilegais en solo rústico”

28 Out 2019

A Lei hipotecaria e o texto refundido da Lei do catastro inmobiliario, tras a súa reforma pola Lei 13/2015, do 24 de xuño, introduciron un novo sistema de coordinación entre o catastro e o catastro inmobiliario, establecendo que se cartografía catastral a base da descrición gráfica das explotacións rexistrais.O obxectivo deste curso expoñer e explicar con casos prácticos tanto o procedemento de coordinación de rexistro-catastro como os requisitos técnicos para o intercambio de información, as novidades relacionadas coa medición xeorreferenciada e a representación gráfica alternativa catastral así como os diferentes problemas e casuística asociadas e as súas implicacións (validación negativa, etc.)

Ademais, afondarase no procedemento de inscrición no rexistro da propiedade dos edificios en situación de fora de ordenación, así como no réxime xurídico que regula esta situación, a das actuacións non conformes co planeamento e, en xeral, as actuacións e edificacións ilegais en solo rústico, segundo o marco legal definido pola Lei 2/2016 e o seu regulamento.

Complementarase cun sinxelo exercicio práctico no que os alumnos poderán poñer en práctica os contidos do curso, apoiado sobre plataforma de formación en liña COAG moodle.coag.es.

[+ información, programa e matrícula]

Para calquera pregunta ao respecto podes dirixirte, ben a formacion@colexiodearquitectos.org, ou ben a través da plataforma de consultas del Panel de Servicios.


La Ley Hipotecaria y el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, tras su reforma por la Ley 13/2015, de 24 de junio, ha introducido un nuevo sistema de coordinación entre el Registro de la Propiedad y el Catastro Inmobiliario, estableciendo que sea la cartografía catastral la base de la descripción gráfica de las fincas registrales.

El objetivo de este curso exponer y explicar con casos prácticos tanto el procedimiento de coordinación registro-catastro como los requisitos técnicos para el intercambio de información, las novedades relativas a la medición georreferenciada y representación gráfica alternativa catastral así como la diferente casuística y problemática asociada y sus implicaciones (validación negativa, etc)

Además, se profundizará en el procedimiento de inscripción en el registro de la propiedad de las edificaciones en situación de fuera de ordenación, así como en el régimen jurídico que regula esta situación, las actuaciones no conformes con el planeamiento y, con carácter general, las actuaciones y edificaciones ilegales en suelo rústico, según el marco legal definido por la Ley 2/2016 y su reglamento.

Se complementará con la realización de un ejercicio práctico sencillo en el que los alumnos podrán poner en práctica los contenidos del curso, apoyado sobre la plataforma de formación online del COAG moodle.coag.es.

[+ información y matrícula]

Para cualquier pregunta al respecto puedes dirigirte, bien a formacion@colexiodearquitectos.org, o bien a través de la plataforma de consultas del Panel de Servicios.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.