Concello de Moaña: contratación do servizo de redacción do Plan de Mobilidade Urbano sustentable (PMUS)

17 Xul 2018

Infórmase da publicación o pasado 6 de xullo na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, da convocatoria polo Concello de Moaña da contratación do servizo de redacción do Plan de Mobilidade Urbano sustentable (PMUS)

Datos da presentación de ofertas
Lugar: Rexistro Xeral do concello de Moaña, Rúa As Barxas Nº 2, 36950 Moaña.
Data e hora: 23/07/2018 00:00
Horario do rexistro (Luns a Venres): Mañán: 09:00 a 14:00

Para máis información, consultar no seguinte ENLACE

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 do 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas en as que estando admitidos os Arquitectos para participar considérense de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

Se informa de la publicación el pasado 6 de julio en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, de la convocatoria por el Ayuntamiento de Moaña de la contratación del servicio de redacción del Plan de Movilidad Urbano sostenible ( PMUS)

Datos de la presentación de ofertas

Lugar: Registro General del ayuntamiento de Moaña, Rúa Las Barxas Nº 2, 36950 Moaña.

Fecha y hora: 23/07/2018 00:00

Horario del registro (Lunes a Viernes): Mañama: 09:00 a 14:00

Para más información, consultar en el siguiente ENLACE

Por último, se informa que, conforme al acuerdo adoptado por la Xunta de Gobierno en su sesión 11/2016 de 1 de septiembre, el criterio colegial en relación con convocatorias públicas de ofertas de empleo, concursos o de cualquier otro tipo, será lo de difundir entre los colegiados aquellas en las que estando admitidos los Arquitectos para participar se consideren de especial interés, con independencia de que el Colegio proceda a revisar los términos de la convocatoria concreta, con la finalidad de interponer recursos o realizar todas las gestiones que considere oportunas para impugnar o manifestar su disconformidad con el contenido de las mismas.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.