Aclaracións do Concello de Ponteareas en relación coa licitaicón do Contrato de SErvizos para a redacción do PBE, IEE e do da rehabilitación da Nave de Aceiros do Tea, para Caixa de Música

5 maio 2022

O prego de cláusulas administrativas particulares da devandita licitación establecía entre os criterios de solvencia técnica un equipo. Tal e como estaba redactada podía parecer que en todo caso cada un dos técnicos do equipo requirido tiñan que ser diferentes persoas. Á vista de que os Arquitectos son técnicos competentes para realizar todas as prestacións obxecto do contrato e que teñen o coñecemento e a competencia profesional para todos os perfís técnicos que compoñen o equipo, o COAG dirixíuse ao concello comunicando que no caso dos Arquitectos, unha soa persoa -o Arquitecto- pode conformar por sí soa o equipo mínimo esixido e solicitando que realizara unha aclaración ao respecto.

O concello de Ponteares estimou a solicitude de aclaración do COAG e publicou unha nota aclaratoria o 05/05/2022 en relación á solvencia técnica no perfil do contratante indicando:

 A efectos aclaratorios indícase que esta cláusula admite que unha mesma persoa que posúa todas as competencias profesionais necesarias, pode conformar por si soa o equipo mínimo requirido como requisito de solvencia técnica”.   

Pódese consultar a nota aclaratoria do concello no perfil do contratante:

Enlace á publicación da licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=B26GBCGOEPXnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Enlace á nota aclaratoria
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/716cc1ba-b70c-41c9-899e-0e83a2535306/DOC20220505083423Nota+aclaratoria+solvencia+tecnica.pdf?MOD=AJPERES 

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.