Vivienda unifamiliar. Cangas

6 xuñ 2014

Griselda Hernández Nores

“Queremos que nos fagas a nosa casa”
E tras oír estas palabras máxicas, mans á obra.
Datos de partida: primeira vivenda, parella nova con dous nenos pequenos, el traballa fóra de casa todo o día, ela é profesora e polas tardes traballa na casa preparando as clases do día seguinte. Parcela de 1.360m², 24m de fronte por 60m de longo aproximadamente e cun lixeiro desnivel de case 1m entre a vía de acceso e o final da parcela. Orientación do eixe lonxitudinal da parcela Leste-Oeste.

“Queremos que nos hagas nuestra casa”
Y tras oír estas palabras mágicas, manos a la obra.
Datos de partida: primera vivienda, pareja joven con dos niños pequeños, él trabaja fuera de casa todo el día, ella es profesora y por las tardes trabaja en casa preparando las clases del día siguiente. Parcela de 1.360m², 24m de frente por 60m de largo aproximadamente y con un ligero desnivel de casi 1m entre la vía de acceso y el final de la parcela. Orientación del eje longitudinal de la parcela Este-Oeste.

Obra
Vivienda unifamiliar aislada

Situación
Camino das Barreiras 15. Cangas – Pontevedra – Galicia – España

Arquitecto
Griselda Hernández Nores (3391)

Otros técnicos
Cristóbal Juncal Ríos

Año
2012

A parcela está situada nun barrio residencial, a uns 2Km do pobo. O coche é o medio de transporte usual para chegar á vivenda. Rodeado de máis vivendas unifamiliares, búscase certa privacidade na vida cotiá do fogar.

Proxéctase un volume alongado como barreira visual entre a vía e o terreo, separado 3m de cada linde como marca a normativa urbanística. Este volume será o encargado de filtrar o acceso á vivenda. Un garaxe para dous vehículos, un soportal que nos resgarda da chuvia mentres intentamos encontrar as chaves para entrar na casa, e unha vez dentro, o recibidor que nos invita á cociña para deixar a compra da semana. Ao lado da cociña, ese cuarto-caixón de xastre onde remata todo o que un foráneo non debe ver, a despensa, ferramentas, coada… con acceso directo a un espazo exterior cuberto para o tendedeiro.

La parcela está ubicada en un barrio residencial, a unos 2Km del pueblo. El coche es el medio de transporte usual para llegar a la vivienda. Rodeado de más viviendas unifamiliares, se busca una cierta privacidad en la vida cotidiana del hogar.

Se proyecta un volumen alargado como barrera visual entre la vía y la finca, separado 3m de cada linde como marca la normativa urbanística. Este volumen será el encargado de filtrar el acceso a la vivienda. Un garaje para dos vehículos, un porche que nos resguarda de la lluvia mientras intentamos encontrar las llaves para entrar en casa, y una vez dentro, el recibidor que nos invita a la cocina para dejar la compra de la semana. Al lado de la cocina, ese cuarto-cajón de sastre donde acaba todo lo que un foráneo no debe ver, la despensa, herramientas, colada… con acceso directo a un espacio exterior cubierto para el tendedero.

0119 vivienda unifamiliar cangas 04

Unha vez superado este filtro, internámonos no fogar. O estar-comedor coa súa cheminea é o centro dinamizador da vivenda. Desenvólvese nun volume alongado situado a un lado da parcela, orientado a sur e protexendo o terreo dos ventos do norte. Uns grandes ventanais permiten o contacto directo coa terraza exterior e o xardín para desfrute de toda a familia. A zona de día é un gran zócolo de pedra que eleva a zona de noite, un volume branco que alberga os dormitorios. Un moble escaleira con estrutura metálica e chanzos de madeira, lévanos aos dormitorios. O primeiro, o dos pais, co seu vestidor e baño. Un gran ventanal en esquina, invítanos a considerar as vistas do xardín e da ría de Vigo. Ao outro lado, dous dormitorios para os nenos cun baño para compartir. E en medio, un estudo-biblioteca-sala de xogos para toda a familia que a través dunha dobre altura se une ao estar da zona de día. Todo o mobiliario foi proxectado formando parte da arquitectura da vivenda. A envolvente perfílase tendo en conta os espazos para os mobles, integrándoos no cerramento ou dándolles outro uso como o banco-varanda do estudo.

Una vez superado este filtro, nos adentramos en el hogar. El estar-comedor con su chimenea es el centro dinamizador de la vivienda. Se desarrolla en un volumen alargado situado a un lado de la parcela, orientado a sur y protegiendo la finca de los vientos del norte. Unos grandes ventanales permiten el contacto directo con la terraza exterior y el jardín para disfrute de toda la familia. La zona de día es un gran zócalo de piedra que eleva la zona de noche, un volumen blanco que alberga los dormitorios. Un mueble escalera con estructura metálica y peldaños de madera, nos lleva a los dormitorios. El primero, el de los padres, con su vestidor y baño. Un gran ventanal en esquina, nos invita a contemplar las vistas del jardín y de la ría de Vigo. Al otro lado, dos dormitorios para los niños con un baño para compartir. Y en medio, un estudio-biblioteca-sala de juegos para toda la familia que a través de una doble altura se une al estar de la zona de día. Todo el mobiliario ha sido proyectado formando parte de la arquitectura de la vivienda. La envolvente se perfila teniendo en cuenta los espacios para los muebles, integrándolos en el cerramiento o dándoles otro uso como el banco-barandilla del estudio.

memoria, planos y fotografía – Griselda Hernández Nores

0119 vivienda unifamiliar cangas 05

Premios
2013| Candidatura XV Premios COAG. Categoría VIVIENDA (Santiago de Compostela)

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.