Rehabilitación A Baña. Negreira

10 Dec 2013

Abalo Alonso Arquitectos

Actuamos con discreción; consolidamos os muros de granito, repoñemos a cuberta de tella e situamos un aseo adaptado. Saneamos, retacamos xuntas e pintamos de branco, con pintura ao cal, os muros de pedra pola súa cara interior. Entaboamos con madeira de iroco, tratada cunha man de lasur, tamén branco, algúns paramentos, coa intención de amabilizar as estanzas, integrar portas e parte das instalacións. Repoñemos a carpintaría exterior de madeira. Saneamos así mesmo parte das vigas, e reutilizámolas, na súa posición orixinal, como soporte da iluminación.

Actuamos con discreción; consolidamos los muros de granito, reponemos la cubierta de teja y ubicamos un aseo adaptado. Saneamos, retacamos juntas y pintamos de blanco, con pintura a la cal, los muros de piedra por su cara interior. Entablamos con madera de iroco, tratada con una mano de lasur, también blanco, algunos paramentos, con la intención de amabilizar las estancias, integrar puertas y parte de las instalaciones. Reponemos la carpintería exterior de madera. Saneamos así mismo parte de las vigas, y las reutilizamos, en su posición original, como soporte de la iluminación.

Obra
Rehabilitación de edificación para sede de una fundación

Situación
Rúa de Padín – A Baña
Negreira – Galicia – España

Arquitectos
Abalo Alonso Arquitectos
Elizabeth Abalo Díaz (2179)
Gonzalo Alonso Núñez (2269)

Colaboradores
Berta Peleteiro (arquitecto.colaborador)
Carlos Bóveda (arquitecto.estructura)
Inaec ingeniería (instalaciones)
Francisco González Varela (arquitecto técnico)

Año
2012

Propónsenos rehabilitar unha pequena construción tradicional do rural galego como sede da fundación. Actuamos con discreción; consolidamos os muros de granito, repoñemos a cuberta de tella e situamos un aseo adaptado. Saneamos, retacamos xuntas e pintamos de branco, con pintura ao cal, os muros de pedra pola súa cara interior. Entaboamos con madeira de iroco, tratada cunha man de lasur, tamén branco, algúns paramentos, coa intención de amabilizar as estanzas, integrar portas e parte das instalacións. Repoñemos a carpintaría exterior de madeira. Saneamos así mesmo parte das vigas, e reutilizámolas, na súa posición orixinal, como soporte da iluminación.

Se nos propone rehabilitar una pequeña construcción tradicional del rural gallego como sede de la fundación. Actuamos con discreción; consolidamos los muros de granito, reponemos la cubierta de teja y ubicamos un aseo adaptado. Saneamos, retacamos juntas y pintamos de blanco, con pintura a la cal, los muros de piedra por su cara interior. Entablamos con madera de iroco, tratada con una mano de lasur, también blanco, algunos paramentos, con la intención de amabilizar las estancias, integrar puertas y parte de las instalaciones. Reponemos la carpintería exterior de madera. Saneamos así mismo parte de las vigas, y las reutilizamos, en su posición original, como soporte de la iluminación.

03 04

O pavimento de granito e os remates de aceiro negro vernizado completan a actuación. O novo uso público impídenos manter as dúas alturas previas existentes en parte do inmoble, ao ser a inferior, dedicada a cortes no pasado, particularmente baixa. Aproveitamos para dotar de máis altura á sala de acceso e situar as instalacións de climatización sobre o aseo. A flexibilidade prevista permítenos, cunha sinxela intervención, favorecer o uso futuro do inmoble como pequeno centro de dinamización rural: asesoramento, charlas, exposicións, ocio…

El pavimento de granito y los remates de acero negro barnizado completan la actuación. El nuevo uso público nos impide mantener las dos alturas previas existentes en parte del inmueble, al ser la inferior, dedicada a cuadras en el pasado, particularmente baja. Aprovechamos para dotar de más altura a la sala de acceso y ubicar las instalaciones de climatización sobre el aseo. La flexibilidad prevista nos permite, con una sencilla intervención, favorecer el uso futuro del inmueble como pequeño centro de dinamización rural: asesoramiento, charlas, exposiciones, ocio…

0004 08

Premios
2013| XV Premios COAG. Categoría REFORMA INTERIOR (Santiago de Compostela)
2013| Obra seleccionada XII Bienal de Arquitectura Española (Madrid)
2013| Obra seleccionada Premios FAD (Barcelona)
2013| Mención especial Premio Manuel Gómez Román á recuperación do habitat rural (Maceda – Ourense)

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.