Local social municipal en la parroquia de Feás. Cariño

8 maio 2014

Jorge Cao Abad

A estrutura territorial de Galicia construiuse durante séculos a través das parroquias. Eran estas as que vertebraban o territorio. Nos entornos urbanos este sistema desapareceu a prol de outro máis complexo de detectar e definir. Sen embargo aínda podemos atopalo en concellos como o de Cariño.

La estructura territorial de Galicia se construyó durante siglos a través de las parroquias. Eran estas las que vertebraban el territorio. En los entornos urbanos este sistema desapareció en pro de otro más complejo de detectar y definir. Sin embargo aun podemos encontrarlo en ayuntamientos como el de Cariño.

Obra
Local social municipal en la parroquia de Feás

Situación
Lugar de San Roque. Parroquia de Feás. Concello de Cariño – A Coruña – Galicia – España

Arquitectos
Jorge Cao Abad (2236)

Colaboradores
Mónica Balado Santiago

Fotografía
Luis Díaz Díaz

Año
2011

Feás, a parroquia no que se insire o proxecto, atopase a poucos quilómetros da capital do Concello e conta con máis de 200 habitantes. Antes da construción da edificación, a parroquia non dispoñía de lugar de reunión público algún, dependendo da vontade dalgún veciño para realizar actividades colectivas. O planE do Estado para reactivar a economía española aparece como unha boa oportunidade para o Concello de dotar á aldea dun pequeno edificio social: un lugar para reunirse, votar, facer os obradoiros, xogar a partida ou ler o xornal, consultar internet, etc.

Feás, la parroquia en la que se inserta el proyecto, se encuentra a pocos kilómetros de la capital del Ayuntamiento y cuenta con más de 200 habitantes. Antes de la construcción de la edificación, la parroquia no disponía de lugar de reunión público alguno, dependiendo de la voluntad de algún vecino para realizar actividades colectivas. El planE del Estado para reactivar la economía española aparece como una buena oportunidad para el Ayuntamiento de dotar a la aldea de un pequeño edificio social: un lugar para reunirse, votar, hacer los talleres, jugar la partida o leer el periódico, consultar internet, etc.

0091 local social cariño 03

O proxecto polo tanto afonda no carácter social da construción, atopando poucas referencias para o seu desenvolvemento. Ao tratarse dun edificio de carácter público se escapa de buscar mimetismos coas vivendas do redor, explorando o significado e representación do colectivo no entorno rural como fonte para a formalización do proxecto. É así como se atopa a relación entre luz e comunidade.

O edificio por fóra é fonte de luz e tranquilidade na noite, e ilustra e acolle no seu seo. Abórdase a luz desde dúas perspectivas: a imaxe nocturna do edificio, no que aparece como un candil, foto fixa e representación do valor do colectivo no individuo; e a luz interior que persigue recrear unha atmosfera propicia para a relación, no que o individuo se sinta cómodo e identifique o espazo como de seu.

El proyecto por lo tanto ahonda en el carácter social de la construcción, encontrando pocas referencias para su desarrollo. Al tratarse de un edificio de carácter público se escapa de buscar mimetismos con las viviendas de alrededor, explorando el significado y representación del colectivo en el entorno rural como fuente para la formalización del proyecto. Es así como se encuentra la relación entre luz y comunidad.

El edificio por fuera es fuente de luz y tranquilidad en la noche, e ilustra y acoge en su seno. Se aborda la luz desde dos perspectivas: la imagen nocturna del edificio, en el que aparece como un candil, foto fija y representación del valor del colectivo en el individuo; y la luz interior que persigue recrear una atmósfera propicia para la relación, en el que el individuo se sienta cómodo e identifique el espacio como suyo.

memoria y planos – Jorge Cao Abad

0091 local social cariño 20

Premios
2013| Candidatura XV Premios COAG. Categoría EQUIPAMIENTO (Santiago de Compostela)

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.