Local comercial de parafarmacia. Sanxenxo

29 Abr 2014

Sergio Maderuelo Álvarez

O proxecto parte dun local baleiro no que implantar un programa sinxelo, unha parafarmacia que se dividirá nun espazo de venda, un pequeno almacén e dúas zonas de tratamentos individuais.

El proyecto parte de un local vacío en el que implantar un programa sencillo, una parafarmacia que se dividirá en un espacio de venta, un pequeño almacén y dos zonas de tratamientos individuales.

Obra
Acondicionamiento de local comercial de parafarmacia

Situación
Paseo de Silgar 22, bajo. Sanxenxo – Pontevedra – Galicia – España

Arquitecto
Sergio Maderuelo Álvarez (3711)

Fotografía
Héctor Santos-Díez

Año
2012

O reto do encargo convértese no concepto que configurará o espazo e que conferirá carácter ao local. Este reto consistía en achegar unha identidade propia ao negocio, fuxindo dos estereotipos asociados a este tipo de establecementos. Partindo das preexistencias do local tomouse unha das decisións máis importantes co tempo, conservar os muros divisorios en ladrillo. A partir de aquí atomizouse a envolvente, traballando cada cara (lateral, inferior, superior etc…) non como un plano senón como un volume con profundidade. Deste xeito o local preséntase como un gran baleiro central cunha serie de límites nas súas caras que entran e saen, lle confiren un ritmo e onde se produce a riqueza dos encontros entre distintos materiais e texturas. Por outra parte formúlase tamén unha xerarquía de elementos asociada á súa función e ao material con que se formalizan. Mesmo os revestimentos de madeira que cobren os elementos estruturais e marcan o ritmo das zonas expositivas se traballan do mesmo xeito, non como un simple plano senón como unha celosía onde a luz multiplica a textura.

El reto del encargo se convierte en el concepto que configurará el espacio y que conferirá carácter al local. Este reto consistía en aportar una identidad propia al negocio, huyendo de los estereotipos asociados a este tipo de establecimientos. Partiendo de las preexistencias del local se tomó una de las decisiones más importantes a la larga, el conservar los muros divisorios en ladrillo. A partir de aquí se atomizó la envolvente, trabajando cada cara (lateral, inferior, superior etc…) no como un plano sino como un volumen con profundidad. De esta manera el local se presenta como un gran vacío central con una serie de límites en sus caras que entran y salen, le confieren un ritmo y donde se produce la riqueza de los encuentros entre distintos materiales y texturas. Por otra parte se plantea también una jerarquía de elementos asociada a su función y al material con que se formalizan. Incluso los revestimientos de madera que cubren los elementos estructurales y marcan el ritmo de las zonas expositivas se trabajan de la misma manera, no como un simple plano sino como una celosía donde la luz multiplica la textura.

0074 parafarmacia sanxenxo 03

Con estes antecedentes a luz pasa a ser absoluto protagonista, e dialoga co espazo expositivo, o que marca a gran diferenza coa imaxe e concepto do que se pretendía fuxir, espazos onde se nega calquera trazo de identidade e que se converten nunha sucesión de impactos comerciais presentados en espazos continuos próximos á idea do non-lugar e onde se esqueceu a dimensión humana da experiencia de compra.

A estética do local preséntase crua e cálida á vez, con materiais nus salvo polas pátinas que tratan de humanizar e facer máis amable a relación do usuario con estes. Os postes de ferro vernizado, o rematado dos solados, as madeiras de revestimentos e mobiliario ou a pintura do ladrillo dan fe del.

En canto á distribución do espazo, utilízase a simetría como ferramenta de ordenación deste, partindo da fachada, e esta vaise diluíndo cara á parte posterior do local pasando a depender da servidume da funcionalidade. Na parte posterior unha pequena escaleira comunica cunha entreplanta de mantemento. Esta escaleira prescinde de calquera tipo de ornamento e volve presentarse como exemplo da austeridade “humanizada” do resto de elementos.

Con estos antecedentes la luz pasa a ser absoluto protagonista, y dialoga con el espacio expositivo, lo que marca la gran diferencia con la imagen y concepto del que se pretendía huir, espacios donde se niega cualquier rasgo de identidad y que se convierten en una sucesión de impactos comerciales presentados en espacios continuos cercanos a la idea del no‐lugar y donde se ha olvidado la dimensión humana de la experiencia de compra.

La estética del local se presenta cruda y cálida a la vez, con materiales desnudos salvo por las pátinas que tratan de humanizar y hacer más amable la relación del usuario con los mismos. Los postes de hierro barnizado, el acabado de los solados, las maderas de revestimientos y mobiliario o la pintura del ladrillo dan fe de ello.

En cuanto a la distribución del espacio, se utiliza la simetría como herramienta de ordenación del mismo, partiendo de la fachada, y ésta se va diluyendo hacia la parte posterior del local pasando a depender de la servidumbre de la funcionalidad. En la parte posterior una pequeña escalera comunica con un altillo de mantenimiento. Esta escalera prescinde de cualquier tipo de ornamento y vuelve a presentarse como ejemplo de la austeridad “humanizada” del resto de elementos.

memoria y planos – Sergio Maderuelo Álvarez

0074 parafarmacia sanxenxo 01

Premios
2013| Candidatura XV Premios COAG. Categoría REFORMA INTERIOR (Santiago de Compostela)

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.