Dos viviendas, un estudio y un local de coworking y eventos. Vigo

25 Abr 2014

Ramón Viéitez Rodríguez

Este proxecto supuxo a construción dun pequeno edificio nunha das rúas con máis pendente do centro de Vigo. Antigamente coñecida polos seus prostíbulos hoxe conserva os seus atributos de centralidade pero con edificacións que pouco ou nada respectaron as antigas fachadas de pedra.

Este proyecto ha supuesto la construcción de un pequeño edificio en una de las calles con más pendiente del centro de Vigo. Antiguamente conocida por sus prostíbulos hoy conserva sus atributos de centralidad pero con edificaciones que poco o nada han respetado las antiguas fachadas de piedra.

Obra
Edificio de dos viviendas, un estudio y un local de coworking y eventos

Situación
Manuel Núñez 35 – Vigo – Galicia – España

Arquitecto
Ramón Viéitez Rodríguez (3096)

Colaboradores
Jorge Ciro García Espada (aparejador), Iria Rivas Ferreira (arquitecto), Alberto Cebral Loureda (arquitecto)

Año
2011

Na nosa proposta a fachada a Manuel Núñez consérvase e respéctase. A pesar de non ter ningún elemento ornamental de especial valor conforma xunto coas que aínda non se demoleron un especial ambiente baseado na proximidade das cores e texturas do granito. Enriba proxéctase unha ampliación dun piso cunha galería de aluminio e cinc que é un grande óculo para iluminar as estanzas vivideras. Nos interiores buscouse conseguir a maior luminosidade posible, cousa difícil tendo en conta a xeometría e dimensións da parcela, pero grazas á distribución, ao deseño dos ocos e aos acabados foise conseguindo. Respectáronse os muros medianeiros de pedra na planta baixa e primeira e incorporáronse ao deseño dos espazos comúns. As estanzas de día cara á rúa, os dormitorios cara ao patio interior.

En nuestra propuesta la fachada a Manuel Núñez se conserva y se respeta. A pesar de no tener ningún elemento ornamental de especial valor conforma junto con las que todavía no se han demolido un especial ambiente basado en la proximidad de los colores y texturas del granito. Encima se proyecta una ampliación de un piso con una galería de aluminio y zinc que es un gran óculo para iluminar las estancias vivideras. En los interiores se ha buscado conseguir la mayor luminosidad posible, cosa difícil teniendo en cuenta la geometría y dimensiones de la parcela, pero gracias a la distribución, al diseño de los huecos y a los acabados se ha ido consiguiendo. Se han respetado los muros medianeros de piedra en la planta baja y primera y se han incorporado al diseño de los espacios comunes. Las estancias de día hacia la calle, los dormitorios hacia el patio interior.

0070 dos viviendas estudio coworking vigo 05

Mención á parte merece o local de planta baixa formulado para que nel se desenvolva un espazo de coworking e eventos. Formulamos unha solución en tres niveis que permite o desenvolvemento de pequenos concertos, conferencias e actuacións dende o intermedio visibles dende os outros dous. Como se pode apreciar nas seccións é un espazo continuo e dinámico no que ademais deseñamos parte do mobiliario e iluminación.

Mención aparte merece el local de planta baja planteado para que en él se desarrolle un espacio de coworking y eventos. Planteamos una solución en tres niveles que permite el desarrollo de pequeños conciertos, conferencias y actuaciones desde el intermedio visibles desde los otros dos. Como se puede apreciar en las secciones es un espacio continuo y dinámico en el que además hemos diseñado parte del mobiliario e iluminación.

memoria, planos y fotografías – Ramón Viéitez Rodríguez

0070 dos viviendas estudio coworking vigo 07

Premios
2013| Candidatura XV Premios COAG. Categoría VIVIENDA (Santiago de Compostela)

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.