La barbería de Raúl. A Estrada

24 Mar 2014

Juan José Taboada+Miguel Camba

Desenvólvese o proxecto a partir dun local comercial no seu día destinado a ultramarinos familiar, situado nos baixos dun anódino edificio de vivendas, tanto ou máis que o ámbito urbano no que se insire e cuxa maior bondade, estaba no patio de parcela que o paso dos anos e a “poli-actividade” dos seus propietarios foron caracterizando e definindo.

Se desarrolla el proyecto a partir de un local comercial en su día destinado a ultramarinos familiar, ubicado en los bajos de un anodino edificio de viviendas, tanto o más que el entorno urbano en el que se inserta y cuya mayor bondad, estaba en el patio de parcela que el paso de los años y la “poli-actividad” de sus propietarios han ido caracterizando y definiendo.

Obra
Acondicionamiento de local comercial para peluquería

Situación
Avda. de Santiago 35- A Estrada – Galicia – España

Arquitectos
Juan José Taboada Castro (3394)
Miguel Camba Constenla (3257)

Año
2012

Aquí, encárgasenos acondicionar o local como unha pequena barbaría, polo tanto de uso exclusivo para homes, na que unicamente traballará o seu propietario, o cal pretendía dela que fose acolledora, “masculina (….)” e onde a maiores de cortar o pelo se daría a posibilidade de tomar un “cacharro”, conectarse a internet, ler o xornal… Todo en atención ao cliente pero tamén a un mesmo, o dono e barbeiro, que entende o lugar de traballo case como extensión da súa propia casa… ou talvez a casa como extensión do seu propio traballo. Formalizamos estas “ideas” a partir de tres materiais: o ladrillo perforado pintado de branco, a madeira termotratada e o vidro. A maiores o terrazo existente no chan que pulimos e abrillantamos. Unha materialidade de sobra recoñecible, asumible, presente no subconsciente.

Aquí, se nos encarga acondicionar el local como una pequeña barbería, por tanto de uso exclusivo para hombres, en la que únicamente trabajará su propietario, el cual pretendía de ella que fuese acogedora, “masculina (….)” y donde a mayores de cortar el pelo se daría la posibilidad de tomar un “cacharro”, conectarse a internet, leer el periódico… Todo en atención al cliente pero también a uno mismo, el dueño y barbero, que entiende el lugar de trabajo casi como extensión de su propia casa… o tal vez la casa como extensión de su propio trabajo. Formalizamos estas “ideas” a partir de tres materiales: el ladrillo perforado pintado de blanco, la madera termotratada y el vidrio. A mayores el terrazo existente en el suelo que pulimos y abrillantamos. Una materialidad de sobra reconocible, asumible, presente en el subconsciente.

0015 03

Conformamos con estes ingredientes un espazo, o principal, no que se resalta a profundidade do local fixando a atención no acto de “barbear” e nun fragmento tomado do patio. Para iso traballamos coa proporción deste e coa sucesión dunhas “cadernas” de madeira termotratada que no seu “ir e vir” o “amoblan” todo, prolongan a barbaría no patio ou o patio na barbaría e caracterizan sensorialmente o espazo. A súa materialidade e o seu desenvolvemento furgan no imaxinario colectivo…

Conformamos con estos ingredientes un espacio, el principal, en el que se enfatiza la profundidad del local fijando la atención en el acto de “barbear” y en un fragmento tomado del patio. Para ello trabajamos con la proporción del mismo y con la sucesión de unas “cuadernas” de madera termotratada que en su “ir y venir” lo “amueblan” todo, prolongan la barbería en el patio o el patio en la barbería y caracterizan sensorialmente el espacio. Su materialidad y su desarrollo hurgan en el imaginario colectivo…

memoria y fotografía – Juan José Taboada y Miguel Camba

0015 04

Premios
2012| Premio Gran de Area, concedido por las delegaciones de Vigo y Pontevedra del COAG. Categoría OBRA EJECUTADA
2013| Finalista XV Premios COAG. Categoría REFORMA INTERIOR (Santiago de Compostela)

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.