Prototipo Lab 2014_Workshop. Obradoiros de Arquitectura e Deseño Paramétrico, Fabricación CNC e Construción a escala 1:1. Santiago de Compostela, 14-20 de xullo

20 xuñ 2014

PROTOTIPOLAB ten como obxectivo introducir aos profesionais asistentes nos conceptos e as ferramentas do deseño paramétrico, que ofrecen novos recursos e un novo modo de pensar e proxectar na arquitectura e o deseño. Durante o PROTOTIPOLAB 2014 desenvolveranse varios talleres cun perfil eminentemente práctico nos que se abordarán, dende un punto cero, a aprendizaxe das ferramentas de deseño paramétrico: Grashopper: Iniciación dende cero, Obradoiro de deseño de mobiliario e construción dixital, Obradoiro de optimización da forma á radiación solar e o Obradoiro de tipos de construción modular con cortadora laser.

Durante estes obradoiros os alumnos poderán fabricar as súas maquetas a escala mediante unha máquina de corte laser CNC que estará á súa disposición.  Ao mesmo tempo levará a cabo un Obradoiro de construción dun prototipo-“cápsula urbana” a escala 1:1, fabricado mediante tecnoloxía CNC (Corte por Control Numérico Computarizado), na que os alumnos colaborarán con empresas especializadas na fabricación industrial e a construción en madeira. Este obradoiro supón un paso máis no proceso aberto de reflexión sobre os espazos públicos da cidade, dende a óptica da arquitectura e o deseño urbano, pero coa nova perspectiva aberta polas innovacións no sector da madeira e as actuais ferramentas de deseño e fabricación CNC.

Na xornada inaugural do PROTOTIPOLAB 2014 o CIS Madeira, Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos do Sector da Madeira en Galicia, impartirá unha conferencia sobre as innovacións no ámbito da madeira modificada aplicadas ao sector da construción e o deseño.

No desenvolvemento do PROTOTIPOLAB 2014 profundizarase a paradigma da arquitectura termodinámica e no protagonismo crecente que a tecnoloxía está a tomar no proxecto arquitectónico a través da cadea idea/creación-dixitalización/robotización/fabricación-montaxe/construción.

PROTOTIPOLAB 2014 está guiado pola experimentación colaborativa e o coñecemento vinculado á acción (metodoloxía Research/Action), e pretende materializar un Laboratorio Aberto de innovación e aprendizaxe cooperativa, entre os que idean os proxectos e os especialistas das empresas responsables de levalos a cabo.

Cursos e obradorios PROTOTIPOLAB 2014 en Santiago de Compostela:
– Grasshopper: Iniciación desde cero. /Grasshopper from scratch. 15h – 150 h
– Obradorio de optimización da forma á radiación solar /Solar optimization. 15h – 175 h
– Obradorio de tipos de construción modular con cortadora laser /Modular Modelling. 15h -175 h
– Obradorio de deseño de mobiliario interior e construción dixital a escala 1:1 /Dixital Design Fab Elements. 15h – 175 h
– Construción de Cápsulas Urbanas a Escala 1:1 / Build Up. 15h – 50 h

* Promoción pack A: Grashopper + Obradorio+ Construción = 325 h
* Promoción pack B: Obradorio+ Construción = 200 h
* Dispoñible máquina Laser CNC para fabricación de maquetas a escala dos proxectos dos alumnos.
* Material de maquetas incluído.

Dirección e coordinación:
José Ballesteros e Pablo Ferreiro
Profesores:
José Ballesteros, Rodrigo Rubio e Pablo Gómez
Institucións e entidades colaboradoras:
Concello de Santiago de Compostela, Consorcio de Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela – Aula de Renovación Urbana e Rehabilitación, CIS-Madeira, Confemadera Hábitat Galicia, Cluster dá Madeira de Galicia, Colexio de Arquitectos de Galicia.
Empresas colaboradoras:
Íllate – AGM Ebanistas, Curral e Couto, Finsa, Framun, Garnica Plywood, Ilva, Leroy Merlin, Madeiras Besteiro, Madeiras do Noroeste, Martinez Otero, Pasaxes de Arquitectura, Rothoblaas, Trotec, Vencor, Zigurat.

Máis información e inscricións:
Web do proxecto: http://prototipolab.com
Tel. contacto: 914 160 054
Inscrición: prototipolab2014@gmail.com
Descargar flyer cursos y horarios

 

Prototipo Lab 2014_Workshop. Talleres de Arquitectura e Deseño Paramétrico, Fabricación CNC e Construción a escala 1:1. Santiago de Compostela, 14-20 de xullo
PROTOTIPOLAB tiene como objetivo introducir a los profesionales asistentes en los conceptos y las herramientas del diseño paramétrico, que ofrecen nuevos recursos y un nuevo modo de pensar y proyectar en la arquitectura y el diseño.
Durante el PROTOTIPOLAB 2014 se desarrollarán varios talleres con un perfil eminentemente práctico en los que se abordarán, desde un punto cero, el aprendizaje de las herramientas de diseño paramétrico: Grashopper: Iniciación desde cero, Taller de diseño de mobiliario y construcción digital, Taller de optimización de la forma a la radiación solar y el Taller de tipos de construcción modular con cortadora laser.
Durante estos talleres los alumnos podrán fabricar sus maquetas a escala mediante una máquina de corte laser CNC que estará a su disposición. Al mismo tiempo se llevará a cabo un Taller de construcción de un prototipo-“cápsula urbana” a escala 1:1, fabricado mediante tecnología CNC (Corte por Control Numérico Computarizado), en la que los alumnos colaborarán con empresas especializadas en la fabricación industrial y la construcción en madera. Este taller supone un paso más en el proceso abierto de reflexión sobre los espacios públicos de la ciudad, desde la óptica de la arquitectura y el diseño urbano, pero con la nueva perspectiva abierta por las innovaciones en el sector de la madera y las actuales herramientas de diseño y fabricación CNC.
En la jornada inaugural del PROTOTIPOLAB 2014 el CIS Madeira, Centro de Innovación y Servicios Tecnológicos del Sector de la Madera en Galicia, impartirá una conferencia sobre las innovaciones en el ámbito de la madera modificada aplicadas al sector de la construcción y el diseño.
En el desarrollo del PROTOTIPOLAB 2014 se profundizará el paradigma de la arquitectura termodinámica y en el protagonismo creciente que la tecnología está tomando en el proyecto arquitectónico a través de la cadena idea/creación–digitalización/robotización/fabricación-montaje/construcción.
PROTOTIPOLAB 2014 está guiado por la experimentación colaborativa y el conocimiento vinculado a la acción (metodología Research/Action), y pretende materializar un Laboratorio Abierto de innovación y aprendizaje cooperativo, entre los que idean los proyectos y los especialistas de las empresas responsables de llevarlos a cabo.
 
Cursos y talleres PROTOTIPOLAB 2014 en Santiago de Compostela:
– Grasshopper: Iniciación desde cero. /Grasshopper from scratch. 15h – 150 €
– Taller de optimización de la forma a la radiación solar /Solar optimization. 15h – 175 €
– Taller de tipos de construcción modular con cortadora laser /Modular Modelling. 15h -175 €
– Taller de diseño de mobiliario interior y construcción digital a escala 1:1 /Digital Design Fab Elements. 15h – 175 €
– Construcción de Cápsulas Urbanas a Escala 1:1 / Build Up. 15h – 50 €

* Promoción pack A: Grashopper + Taller + Construcción = 325 €
* Promoción pack B: Taller + Construcción = 200 €
* Disponible máquina Laser CNC para fabricación de maquetas a escala de los proyectos de los alumnos.
* Material de maquetas incluido.

Dirección y coordinación:
José Ballesteros y Pablo Ferreiro
Profesores:
José Ballesteros, Rodrigo Rubio y Pablo Gómez
Instituciones y entidades colaboradoras
Concello de Santiago de Compostela, Consorcio de Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela – Aula de Renovación Urbana y Rehabilitación, Confemadera Hábitat Galicia, CIS-Madera, Cluster da Madeira de Galicia, Colexio de Arquitectos de Galicia.
Empresas colaboradoras
Aíslate – AGM Ebanistas, Corral y Couto, Finsa, Framun, Garnica Plywood, Ilva, Leroy Merlin, Maderas Besteiro, Maderas del Noroeste, Martinez Otero, Pasajes de Arquitectura, Rothoblaas, Trotec, Vencor, Zigurat.

Más información e inscripciones:
Web del proyecto: http://prototipolab.com
Tel. contacto: 914 160 054
Inscripción: prototipolab2014@gmail.com
Descargar flyer cursos y horarios

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.