Participación telemática na Xunta Xeral ordinaria do 31 de maio

23 maio 2018

Para a participación telemática nesta Xunta Xeral, se non se fixo para xuntas anteriores, será preciso asinar, entregar e rexistrar o “compromiso de sinatura electrónica acordada” ate o 28 de maio.

Aqueles colexiados que non se teñan rexistrado previamente para outras convocatorias, poderán participar de xeito telemático nesa Asamblea, para o que terán que realizar o seguinte trámite:

  • Asinar e entregar o “compromiso de sinatura electrónica acordada”. Esta tramitación só precisa facerse unha vez, tendo validez para todas as Xuntas Xerais posteriores. Aqueles colexiados que non o tivesen tramitado poden facelo como se indica no enlace “Alta na participación por vía telemática”
  • Rexistrar online o compromiso conforme ás indicacións anteriores antes das 23:59 horas do día 28 de maio de 2018.

Toda esta tramitación debe facerse a través do Panel de Servizos no apartado de Xuntas Xerais.


Participación telemática en la Xunta General ordinaria de 31 de mayo

Para la participación telemática en esta Junta General, si no se hizo para juntas anteriores, será preciso firmar, entregar y registrar el “compromiso de firma electrónica acordada” hasta el 28 de mayo

Aquellos colegiados que no se hayan registrado previamente para otras convocatorias, podrán participar de manera telemática en esa Asamblea, para lo cual tendrán que realizar el siguiente trámite:

  • Firmar y entregar el “compromiso de firma electrónica acordada”. Esta tramitación solo precisa hacerse una vez, teniendo validez para todas las Juntas Generales posteriores. Aquellos colegiados que no lo hubieran tramitado pueden hacerlo como se indica en el enlace “Alta en la participación por vía telemática”
  • Registrar online el compromiso conforme a las indicaciones anteriores antes de las 23:59 horas del día 28 de mayo de 2018.

Toda esta tramitación debe hacerse a través del Panel de Servicios en el apartado de Juntas Generales.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.