Oferta de emprego

2 Dec 2016

(data de publicación: 02/12/16)

Valora Consultores, empresa multinacional española en materia de servizos profesionais de sustentabilidade, desexa incorporar un arquitecto como técnico de PRL (ESPECIALIDADE SEGURIDADE)

Tipo de contrato: laboral temporal.

REQUIRESE:

–  Máster en Prevención de Riscos Laborais..

–  Valorarase triple Master PRL, calidade e medioambiente

–  Experiencia previa mínima de dous anos como coordinador de Seguridade e Saúde en obra (como Arquitecto).

–  Valorarase formación específica de auditor de sistemas de xestión da prevención e en certificación de sistemas de acordo á normativa vixente.

–  Coñecementos altos de ferramentas ofimáticas: Word, Excel, Power Point.

–  Valorarase implementación de Normas OHSAS e ISO.

–  Dominio de Inglés e nivel medio de Francés.

–  Dispoñibilidade para viaxar.

FUNCIÓNS:

–  Supervisión técnica das obras Dos nosos clientes, dando seguimento acorde aos requisitos legais de cada país e requirimentos de cada cliente.

–  Xestión e apoio aos Consultores de cada país con dúbidas técnicas tanto durante as visitas como na preparación previa.

–  Elaboración de documentación técnica (plans de seguridade, procedementos preventivos, documentos de amianto, plomo, etc).

–  Planificación de visitas semanais.

–  Interacción co responsable do proxecto por parte do cliente, incluíndo aos encargados das distintas obras, así como das subcontratas para axilizar o fluxo de información, dando solución aos conflitos que se poidan xenerar.

–  Definición dos protocolos de coordinación entre empresas en prevención de riscos.

CONTACTO: seleccion@valoraconsultores.com


Valora Consultores, empresa multinacional española en materia de servicios profesionales de sostenibilidad, desea incorporar un arquitecto como técnico de PRL (ESPECIALIDAD SEGURIDAD)

Tipo de contrato: laboral temporal

SE REQUIERE:

–  Máster en Prevención de Riesgos Laborales.

–  Se valorará triple Master PRL, calidad y medioambiente

–  Experiencia previa de al menos dos años como coordinador de Seguridad y Salud en obra (como Arquitecto).

–  Se valorará formación específica de auditor de sistemas de gestión de la prevención y en certificación de sistemas de acuerdo a la normativa vigente.

–  Conocimientos altos de herramientas ofimáticas: Word, Excel, Power Point.

–  Se valorará implementación de Normas OHSAS e ISO.

–  Dominio de Inglés y nivel medio de Francés.

–  Disponibilidad para viajar.

FUNCIONES:

–  Supervisión técnica de las obras de nuestros clientes, dando seguimiento acorde a los requisitos legales de cada país y requerimientos de cada cliente.

–  Gestión y apoyo a los Consultores de cada país con dudas técnicas tanto durante las visitas como en la preparación previa.

–  Elaboración de documentación técnica (planes de seguridad, procedimientos preventivos, documentos de amianto, plomo, etc).

–  Planificación de visitas semanales.

–  Interacción con el responsable del proyecto por parte del cliente, incluyendo a los encargados de las distintas obras, así como de las subcontratas para agilizar el flujo de información, dando solución a los conflictos que se puedan generar.

–  Definición de los protocolos de coordinación entre empresas en prevención de riesgos.

 Contacto: seleccion@valoraconsultores.com

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.