Convenio de colaboración con el Concello de Ourense para realización de ITEs

21 Mar 2014

Convenio de colaboración entre o Excmo. Concello de Ourense e os Colexios Oficiais de Arquitectos de Galicia, delegación de Ourense, e de Aparelladores, Arquitectos Técnicos i Enxeñeiros de Edificación de Ourense para o cumprimento efectivo da obriga de realizar a Inspección Técnica de Edificios.

O día 28 de xuño de 2012 publicouse no Boletín Oficial da Provincia de Ourense a Ordenanza reguladora do deber de conservación, da inspección técnica de edificación e da declaración de ruína do Concello de Ourense, establecéndose no artigo 20 do título II da mesma, a obriga dos propietarios de construcións e edificacións de efectuar unha inspección periódica, dirixida a determinar o estado de conservación das mesmas e o cumprimento do deber de conservación imposto pola normativa urbanística.

Tal e como se especifica no artigo 21 de dita ordenanza, a citada obriga verificarase mediante a obtención, por conta e cargo dos propietarios, dun informe expedido por técnico competente de acordo coa Lei de Ordenación da Edificación.

Por tanto, o convenio ten por obxecto establecer o réxime de colaboración para mellorar a execución dos informes da Inspección Técnica de edificios e, no seu caso, para a execución subsidiaria das obrigas contidas na ordenanza municipal, fundamentalmente o referente á redacción do informe da ITE de oficio por parte do Concello.

A continuación pódese consultar o arquivo pdf coa formalización de dito convenio, aprobado pola Xunta de Goberno Local con data 19 de setembro de 2013, e que inclúe tanto as cláusulas coma un anexo cos baremos de honorarios para a realización da Inspección Técnica de Edificios (ITE)

El día 28 de junio de 2012 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense la Ordenanza reguladora del deber de conservación, de la inspección técnica de edificación y de la declaración de ruina del Ayuntamiento de Ourense, estableciéndose en el artículo 20 del título II de la misma, la obligación de los propietarios de construcciones y edificaciones de efectuar una inspección periódica, dirigida a determinar el estado de conservación de las mismas y el cumplimiento del deber de conservación impuesto por la normativa urbanística.

Tal y como se especifica en el artículo 21 de dicha ordenanza, la citada obligación se verificará mediante la obtención, por cuenta y cargo de los propietarios, de un informe expedido por técnico competente de acuerdo con la Ley de Ordenación de la Edificación.

Por tanto, el convenio tiene por objeto establecer el régimen de colaboración para mejorar la ejecución de los informes de la Inspección Técnica de edificios y, en su caso, para la ejecución subsidiaria de las obligaciones contenidas en la ordenanza municipal, fundamentalmente el referente a la redacción del informe de la ITE de oficio por parte del Concello.

A continuación se puede consultar el archivo pdf con la formalización de dicho convenio, aprobado por la Xunta de Goberno Local con fecha 19 de septiembre de 2013, y que incluye tanto las cláusulas como un anexo con los baremos de honorarios para la realización de la Inspección Técnica de Edificios (ITE)

Convenio de colaboración para realización de ITEs Concello de Ourense-COAG-COAATIE

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.