Construyendo Sostenibilidad con Sistemas Placo. Saint-Gobain Placo Iberica

12 Nov 2014

Saint-Gobain Placo Ibérica, líder en solucións construtivas en yeso: Placa de yeso laminado (PYL), Teitos continuos e desmontables, Yeso e Escaiola en po, ten a sustentabilidade como un alicerce fundamental fabricando e comercializando produtos en base yeso con ejemplaridad no desenvolvemento sustentable (social, económico e ambiental). Nas xornadas técnicas que organiza en Vigo e Sntiago os día 19 de 20 de novembro, exporase nunha parte o papel das Declaracións Ambientais de Produto (DAP) na Análise do Ciclo de Vida de Edificios e nunha segunda o impacto do novo DB HEI co obxectivo 20/20/20

Programa
Exporase nunha primeira parte a importancia das Declaracións Ambientais de Produto (DAP) dos produtos en base yeso , mediante a Análise do Ciclo de Vida (ACV) como base científica para avaliar o impacto ambiental dos produtos de construción e edificación demostrando así como o seu compromiso coa sustentabilidade.

Nunha segunda parte, profundarase nas novas esixencias do DB HEI, un paso intermedio cara aos Edificios de Consumo Case Nulo e o portfolio de solucións para o seu cumprimento.

Ponente
Pilar García Cabrera. Oficina Técnica de Placo

Data e lugar de celebración

Vigo
Mércores 19 de novembro, de 19:00 a 21:00
Delegación de Vigo do Colexio de Arquitectos
C/ Doutor Cadaval, 5
máis información e nscricións aquí

Santiago
Xoves 20 de novembro, de 20:00 a 22:00
Salón de actos da delegación de Santiago do Colexio de Arquitectos
Praza dá Quintana 1, 2º
máis información e inscricións aquí

Construyendo Sostenibilidad con Sistemas Placo. Saint-Globain Placo Iberica

Saint-Gobain Placo Ibérica, líder en soluciones constructivas en yeso: Placa de yeso laminado (PYL), Techos continuos y desmontables, Yeso y Escayola en polvo, tiene la sostenibilidad como un pilar fundamental fabricando y comercializando  productos en base yeso con ejemplaridad en el desarrollo sostenible (social, económico y medioambiental).  En las jornadas técnicas que organiza en Vigo y Santiago los día 19 y 20 de noviembre, se expondrá en una parte el papel de las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) en el Análisis del Ciclo de Vida de Edificios  y en una segunda el impacto del nuevo DB HE con el objetivo 20/20/20

Programa
Se planteará en una primera parte la importancia de las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) de los productos en base yeso , mediante el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) como base científica para evaluar el impacto ambiental de los productos de construcción y edificación demostrando así como su compromiso con la sostenibilidad.

En una segunda parte, se profundizará en las nuevas exigencias del DB HE, un paso intermedio hacia los Edificios de Consumo Casi Nulo y el portfolio de soluciones para su cumplimiento.

Ponente
Pilar García Cabrera

Fecha y lugar de celebración

Vigo
Miércoles 19 de noviembre, de 19:00 a 21:00
Delegación de Vigo del Colexio de Arquitectos
C/ Doctor Cadaval, 5
más información e inscripciones aquí

Santiago
Jueves 20 de noviembre, de 20:00 a 22:00
Salón de actos de la delegación de Santiago del Colexio de Arquitectos
Praza da Quintana 1, 2º
más información e inscripciones aquí

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.