Atención colexial durante a ponte do 18 de maio: recomendación de contacto a través da plataforma de consultas

16 maio 2018

Infórmase que, durante o día 18 de maio, debido á redución de efectivos por mor da ponte de empregados colexiais, a capacidade de atención telefónica e presencial do Colexio verase reducida, polo que se recomenda realizar calquera consulta ou solicitude a través da plataforma de consultas colexial, dispoñible no panel de servizos da web colexial.

En relación co anterior, lémbrase que, a través da referida plataforma, pode realizar consultas sobre cuestións como:

Visado (consultas técnicas e sobre o estado de tramitación)
Tramitacións telemáticas (COAGEstudio, xestións web, conta @coag.es,…)
Formación
Finanzas e Tesourería
Colexiación e Secretaría.
En caso de non ter claro o ámbito da consulta, deberase usar a modalidade de Outras consultas. Tamén é posible presentar reclamacións por este medio.

Lémbrase que, cando os colexiados desexan solicitar que se tramite con urxencia un expediente, poden solicitalo a través da plataforma de consultas.

Para o cal deberán realizar unha consulta de “visado” no seguinte ENLACE

Unha vez seleccionada está modalidade de consulta, deberase seleccionar o tipo “Visado (expedientes)” e indicar o expediente concreto para o cal se desexa o trámite urxente, de este modo a consulta xerada será asignada directamente á persoa encargada de visar ese expediente.

Seguindo as indicacións anteriores, evitarase que este tipo de solicitudes entren a través doutras modalidades de consulta, o que fai que se demore a súa atención.

Lamentamos as molestias que esta circunstancia poidan causar.


Se informa que, durante el día 18 de mayo, debido a la reducción de efectivos con motivo del puente de empleados colegiales, la capacidad de atención telefónica y presencial del Colegio se verá reducida, por lo que se recomienda realizar cualquier consulta o solicitud a través de la plataforma de consultas colegial, disponible en el panel de servicios de la web colegial.

En relación con el anterior, se recuerda que, a través de la referida plataforma, puede realizar consultas sobre cuestiones como:

Visado (consultas técnicas y sobre el estado de tramitación)
Tramitaciones telemáticas (COAGEstudio, gestiones web, cuenta @coag.es,…)
Formación
Finanzas y Tesorería
Colexiación y Secretaría.
En caso de no tener claro el ámbito de la consulta, se deberá usar la modalidad de Otras consultas. También es posible presentar reclamaciones por este medio.

Se recuerda que, cuando los colegiados desean solicitar que se tramite con urgencia un expediente, pueden solicitarlo a través de la plataforma de consultas.

Para lo cual deberán realizar una consulta de “visado” en el siguiente ENLACE

Una vez seleccionada está modalidad de consulta, se deberá seleccionar el tipo “Visado (expedientes)” e indicar el expediente concreto para lo cuál se desea el trámite urgente, de este modo a consulta generada será asignada directamente a la persona encargada de visar ese expediente.

Siguiendo las indicaciones anteriores, se evitará que este tipo de solicitudes entren a través de otras modalidades de consulta, lo que hace que se demore su atención.

Lamentamos las molestias que esta circunstancia puedan causar.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.