Anteproxecto da Lei do Solo de Galicia. Novas aportacións do COAG

11 Mar 2015

Na liña de colaboración institucional aberta polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia co Goberno Galego, o pasado venres, reuníronse coa Conselleira de Mediambiente Territorio e InfraestructurasSecretaria Xeral de O. Territorio e Urbanismo, o Subdirector Xeral de Urbanismo e asesores da CMATI o Decano e os Presidentes das 7 Delegacións.

Durante a citada reunión de traballo recoñeceuse o valioso traballo realizado polo noso colectivo e traslaudousenos a intención da Consellería de recoller as nosas alegacións na súa mayor parte. Éstas foran, xa estudiadas polos Servizos Técnicos, tanto o documento redactado de forma conxunta, como os aportados por cada unha das Delegacións. Trasladóusenos o detalle do citado estudo coa explicación de cada unha das alegacións tanto as aceptadas como as que non o foron, cos motivos destas decisións.

Por outra banda, solicitouse do noso colectivo unha resposta conxunta a maior brevidade posible, polo que a documentación foi remitida para o seu estudo ós representantes das Comisións de Planeamento e convocouse unha reunión de traballo urxente con todos eles o próximo mércores 11. Recolleránse as aportacións de cada un dos grupos de traballo das Delegacións coa intención de redactar un único documento no que se recollan as propostas de todos, e que será remitido á Consellería.

COAG_CMATI_06.03.2015_

……….

En la línea de colaboración institucional abierta por el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia con el Gobierno Gallego, el pasado viernes se reunieron con la Conselleira de Mediambiente Territorio e Infraestructuras, Secretaria Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, el Subdirector Xeral de Urbanismo y asesores de la CMATI el Decano y los Presidentes de las 7 Delegaciones.

Durante la citada reunión de trabajo se reconoció el valioso trabajo realizado por nuestro colectivo y se nos trasladó la  intención de la Consellería de recoger nuestras alegaciones en su mayor parte. Éstas fuero estudiadas ya por los  Servicios Técnicos, tanto el documento redactado de forma conjunta, como los aportados por cada una de las Delegaciones. Se nos trasladó el detalle del citado estudio con la explicación de cada una de las alegaciones tanto las aceptadas como las que non lo fueron, con los motivos de estas decisiones.

Por otra banda, se solicitó de nuestro colectivo una respuesta conjunta a la mayor brevedad posible, por lo que la documentación fue remitida para su estudio a los representantes de las Comisiones de Planeamiento y se convocó a una reunión de trabajo urgente con todos ellos el próximo miércoles 11. Se recogerán las aportaciones de cada uno de los grupos de trabajo de las Delegaciones con la intención de redactar un único documento en el que se recojan las propuestas de todos, y que será remitido a la Consellería.

A Xunta trasládalles aos representantes do Colexio oficial de arquitectos de Galicia que a nova Lei do solo incorporará a maior parte das súas achegas

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.