Alegaciones a la aprobación inicial del PXOM de Ourense

20 Mar 2014

Dende a aprobación inicial do PXOM de Ourense no Pleno Municipal do devandito Concello, en sesión extraordinaria do día 8 de novembro de 2013 (DOGA núm. 228 do 28 de novembro de 2013), e a súa entrada en fase de exposición pública, o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, na súa delegación de Ourense, representado polo seu presidente D. Alberto de Paula Prieto, realizou un labor de revisión do Plan Xeral co fin de presentar un documento de alegacións dentro do prazo e forma establecido para tal fin.
Todas as consideracións realizadas sobre o documento se basean en razóns de interese público de carácter xeral, polo que non se describiron os distintos casos particulares detectados, que haberán de xestionarse individualmente por cada un dos interesados durante o presente trámite de información pública.

Formúlanse alegacións sobre:

1.- Documento
2.- Xestión
3.- Clasificación do Solo
4.- Núcleos Rurais
5.- Solo Rústico
6.- Patrimonio Cultural
7.- Normativa

Para consultar o documento completo descargar o DOCUMENTO ADXUNTO

Desde la aprobación inicial del PXOM de Ourense en el Pleno Municipal de dicho Concello, en sesión extraordinaria del día 8 de noviembre de 2013, (DOGA núm. 228 de 28 de noviembre de 2013), y su entrada en fase de exposición pública, el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, en su delegación de Ourense, representado por su presidente D. Alberto de Paula Prieto, ha realizado una labor de revisión del Plan General con el fin de presentar un documento de alegaciones dentro del plazo y forma establecido para tal fin.

Todas las consideraciones realizadas sobre el documento se basan en razones de interés público de carácter general, por lo que no se han descrito los distintos casos particulares detectados, que habrán de gestionarse individualmente por cada uno de los interesados durante el presente trámite de información pública.

Se plantean alegaciones sobre:

1.- Documento
2.- Gestión
3.- Clasificación del suelo
4.- Núcleos Rurales
5.- Suelo Rústico
6.- Patrimonio Cultural
7.- Normativa

Para consultar el documento completo descargar el DOCUMENTO ADJUNTO

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.