Últimos días para a configuración da cota de colexiación para o ano 2021

20 Xan 2021

Lembramos que o 24 de xaneiro de 2021, ás 23:59 h., remata o prazo para a configuración voluntaria da cota de colexiación para o ano 2021. Finalizado o período de configuración voluntaria, o día 25/01/2021, para todos aqueles colexiados que non configuraron a súa colexiación, o Colexio procederá a renovala cos mesmos servizos que tiña subscritos o ano anterior.

Infórmase das novidades producidas en varios servizos para a configuración da cota de colexiación para o ano 2021.

Formación

  • Novo servizo só para subscritos: acceso exclusivo e gratuito ás novas xornadas formativas online COAG 2021 (~ 2 horas | directo + grabacións) [mínimo 5 xornadas/ano].
  • Incremento do desconto adicional sobre o prezo da matrícula de colexiados (25%).
  • Prioridade na inscrición nos cursos. Prazo de matrícula anticipado e preferente.
    [+ información]

Resumo de prensa
Ademáis de acceso a consulta web:

Asesoramento Xurídico

[→ configuración no Panel de Servizos]


Últimos días para la configuración de la cuota de colegiación para el año 2021

Recordamos que el 24 de enero de 2021, a las 23:59 h., finaliza el plazo para la configuración voluntaria de la cuota de colegiación para el año 2021. Finalizado el período de configuración voluntaria, el día 25/01/2021, para todos aquellos colegiados que no configuraron su colegiación, el Colexio procederá a renovarla con los mismos servicios que tenía subscritos el año anterior.

Se informa de las novedades producidas en varios servicios para la configuración de la cuota de colegiación para el año 2021, que está abierta hasta el 24 de enero.

Formación

  • Nuevo servicio sólo para suscritos: acceso exclusivo y gratuito a las nuevas jornadas formativas online COAG 2021 (~ 2 horas | directo + grabaciones) [mínimo 5 jornadas/año].
  • Incremento del descuento adicional sobre el precio de la matrícula de colegiados (25%).
  • Prioridad en la inscripción en los cursos. Plazo de matrícula anticipado y preferente.
    [+ información]

Resumen de prensa
Además de acceso a consulta web:

Asesoramiento Jurídico

[→ configuración en el Panel de Servicios]

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.