Revista Anexo nº 20 do CSCAE

18 Xan 2016

18/01/2015. Polo seu interese refírese a última revista ANEXO do CSCAE, na cal se inclúen as seguintes cuestións:

1) Xustificación en proxectos da reacción ao lume de elementos construtivos, decorativos e de mobiliario do FIDAS. 2) Texto Refundido Lei do Solo e Rehabilitación Urbana. 3) Actualización DA DB-SUA/2. Accesibilidade en edificios existentes. 4) Nova Ferramenta Unificada LIDER-CALENER (HULC). 5) Novas Ferramentas de Certificación Enerxética. 6) CTE: Actualización DB. Declaracións ambientais.

18/01/2015. Por su interés se refiere la última revista ANEXO del CSCAE, en la cual se incluyen las siguientes cuestiones:

1) Justificación en proyectos de la reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario del FIDAS. 2) Texto Refundido Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 3) Actualización DA DB-SUA/2. Accesibilidad en edificios existentes. 4) Nueva Herramienta Unificada LIDER-CALENER (HULC). 5) Nuevas Herramientas de Certificación Energética. 6) CTE: Actualización DB. Declaraciones ambientales.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.