Informe técnico sobre a disposición de servizos hixiénicos en establecementos comerciais pequenos de acordo ao DB-SUA e DA DB-SUA-2

2 xuñ 2020

No constante labor de asesoramento a técnicos e administracións públicas, o Colexio de Arquitectos presenta este informe sobre os servizos hixiénicos en establecementos comerciais que se poidan considerar centros de traballo pequenos, pois se están apreciando diferenzas de interpretación, máis ou menos laxas, entre distintas administracións ou mesmo entre proyectistas.

Pretendendo orientar a toma de decisións dirémosvos que, analizadas as disposicións legais vixentes, tanto estatais como autonómicas, non se desprende que os aseos obrigatorios a instalar en certos locais de uso comercial (segundo a definición de uso establecida no Anexo A Terminoloxía do DB-SUA), deban ser para uso do público; todo o contrario, parece razoable entender que se trata de instalacións de uso PRIVADO que NON requiren que se lle esixa a condición de ACCESIBLES.

Acceso ao informe.


Informe técnico sobre la disposición de servicios higiénicos en establecimientos comerciales pequeños de acuerdo al DB-SUA y DA DB-SUA-2

En la constante labor de asesoramiento a técnicos y administraciones públicas, el Colexio de Arquitectos presenta este informe sobre los servicios higiénicos en establecimientos comerciales que se puedan considerar centros de trabajo pequeños, pues se están apreciando diferencias de interpretación, más o menos laxas, entre distintas administraciones o incluso entre proyectistas.

Pretendiendo orientar la toma de decisiones os diremos que, analizadas las disposiciones legales vigentes, tanto estatales como autonómicas, no se desprende que los aseos obligatorios a instalar en ciertos locales de uso comercial (según la definición de uso establecida en el Anejo A Terminología del DB-SUA), deban ser para uso del público; todo lo contrario, parece razonable entender que se trata de instalaciones de uso PRIVADO que NO requieren que se le exija la condición de ACCESIBLES.

Acceso al informe.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.